ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

row

R OW1   
151 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -row-, *row*
English-Thai: Longdo Dictionary
crown cap(n) ฝาขวดเบียร์หรือน้ำอัดลม ซึ่งโดยมากขอบมีลักษณะเป็นหยักและตัวฝาทำจากโลหะ, R. bottle cap
Image:
crown(n) เรือนยอด (ของต้นไม้)
browser(n ) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (web browser) ตัวอย่าง เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Konqueror, Google Chrome, Netscape เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
row[N] แถว, See also: แผง, ทิว, แนว, Syn. column, line
row[N] ถนนที่มีตึกอยู่สองข้าง
row[VI] พาย, See also: กรรเชียง, แจว, Syn. paddle
row[VT] พาย, See also: กรรเชียง, แจว, Syn. paddle
row[VI] แข่งเรือ
row[N] การทะเลาะวิวาท, Syn. dispute, quarrel
row[N] เสียงเอะอะโวยวาย, See also: เสียงทะเลาะตึงตัง, Syn. commotion, racket
row[VI] ทะเลาะวิวาท, Syn. argue, dispute, quarrel
rowdy[ADJ] เอะอะตึงตัง, See also: เกเร, พาล, อันธพาล, Syn. disorderly, loud, unruly
rowdy[N] คนชอบเอะอะตึงตัง, See also: คนเกเร, คนพาล, คนอันธพาล, Syn. hooligan, ruffian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
row(โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง,ทะเลาะวิวาทเสียงดัง n. การพาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรุก,การทะเลาะวิวาทด้วยเสียงตึงตัง,ความอลหม่านอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอึกทึกครึกโครม, See also: rowable adj. rower n.
rowboat(โร'โบท) n. เรือพายขนาดเล็ก
rowdy(เรา'ดี) adj.,n. (คน) พาล,เสเพลเกเร,ชอบเอะอะโวยวาย, See also: rowdily adv. rowdiness n. rowdyish adj. rowdyishly adv. rowdyishness n. rowdyism n., Syn. unruly
rowel(โร'เอิล) n. กงจักร,ล้อที่มีฟันเฟืองโดยรอบ,ฟันเฟืองปลายเดือยส้นรองเท้าสำหรับแทงม้า,สายหนังที่ใช้สอดใต้ผิวหนังม้าเพื่อรีดหนองหรือของเหลวออก
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู,ลูกศร,เกาทัณฑ์,สิ่งที่คล้ายลูกศร,ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile,missile)
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
arrowhead(แอร์'โรเฮด) n. หัวลูกศร,สิ่งที่คล้ายลูกศร,พืชจำพวก Sagittaria ซึ่งมีใบคล้ายลูกศร,พืชจำพวก เห็ดเมตตา
arrowroot(แอร์'โรรุท) n. พืชจำพวก Maranta arudinaceae, ต้นไม้เท้ายายม่อม, ต้นสามสิบ, แป้งไม้เท้ายายม่อม, แป้งของพืชจำพวก ดังกล่าว
arrowwood(แอร์'โรวูด) n. พืชจำพวก wahoo มีรากแข็งและตรงชาวอินเดียแดงใช้ทำลูกศร
arrowy(แอร์'โรวี) adj. คล้ายลูกศร,รวดเร็วเหมือนลูกศร, Syn. swift,piercing)

English-Thai: Nontri Dictionary
row(n) แนว,แถว,การทะเลาะวิวาท,การพายเรือ
row(vt) พายเรือ,แจวเรือ,กรรเชียงเรือ,ทะเลาะวิวาท
rowboat(n) เรือพาย,เรือแจว
rowdy(adj) เอะอะ,เกะกะ,เสเพล,เกเร,พาล
rowdy(n) อันธพาล,คนเกเร,คนเสเพล,คนพาล
rowel(n) กงจักร
rower(n) คนพายเรือ,คนแจวเรือ,คนกรรเชียงเรือ
rowlock(n) ที่ยึดแจวให้ติดกับเรือ
arrow(n) ลูกศร,เกาทัณฑ์,ลูกธนู
arrowy(adj) เหมือนลูกศร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rowแถว, แนวนอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rowแถว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
row elementสมาชิกตามแถว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
row operationการดำเนินการตามแถว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
row split coilคอยล์แยกแถว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
row transformationการแปลงตามแถว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
row vectorเวกเตอร์แถว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
row-binaryเลขฐานสองแนวนอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Row housesบ้านแถว [TU Subject Heading]
Rowingการแข่งเรือพาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can still row, and I can still throw the net.และฉันยังคงสามารถโยนสุทธิ The Old Man and the Sea (1958)
He was shivering with cold... ... but he knew that he would shiver himself warm and that soon he would be rowing.เขาได้รับการสั่นกับความหนาว เย็นตอนเช้า แต่เขารู้ว่าเขาจะสั่นตัวเอง อบอุ่นและว่าเร็ว ๆ นี้เขาจะพาย เรือ The Old Man and the Sea (1958)
- Yes, he is, sir. Keep the first three rows for the officers.เก็บสามแถวเป็นครั้งแรก สำหรับเจ้าหน้าที่ How I Won the War (1967)
Don't worry about it. Just keep rowing.-ไม่ต้องห่วง พายไปเรื่อยๆ Jaws (1975)
Kneel down, just like in high school. One row kneeling, one row standing.คุกเข่าเหมือนในรูปโรงเรียนมัธยม เเถวหน้าคุกเข่า เเถวหลังยืน Jaws (1975)
The bottom row a day later.แถวล่างในวันต่อมา. Suspiria (1977)
The top row one morning.ฟันแถวบนตอนเช้า. Suspiria (1977)
Old favorite. Rowdy Yates.ชอบที่สุด เราดี แยยทส The Blues Brothers (1980)
The story went then, and and It may even go today, since nice stories tend to survive everything, that In spring, In Mlle's garden, three nights In a row, right after midnight, an accordion was heard.เรื่องราวได้ไปแล้วแล- ะและมันอาจจะไปในวันนี้, ตั้งแต่เรื่องราวที่ดีม- ีแนวโน้มที่จะรอดทุกอย่าง, ว่าในฤดูใบไม้ผลิในสวนของ Mlle, Idemo dalje (1982)
Rick Rowden is on the mound for the Yankees.ดาวขว้างลูกทีมเเยงกี้มาเเล้ว เขาออกมาจากที่เตรียมตัว Big (1988)
You know, when you think of prison you get pictures in your mind... of all those old movies with rows of guys behind bars.รู้อะไรไหม เวลาคิดถึงในคุก คุณจะมีภาพในหัว แบบในหนังเก่าๆ คนยืนต่อแถวรับอาหาร Goodfellas (1990)
There is a gap, house left, rows EE, FF. Get fillers.มีเก้าอี้ว่างแถว-อี จัดคนไปนั่งให้เต็ม The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rowThe player won the championship three times in a row.
rowThe computer terminals were lined up in one long row.
rowMy brother has been much too rowdy lately.
rowAs the men walked up and down the rows of people, they shouted, "Get your dachshund sausages!"
rowThey marked off the land for their house with rows of stones.
rowAs they walk up and down the rows they shout, "Get your hot dogs here! Get your hot dogs!"
rowIn many languages the way dictionary-form words end is fixed; in Japanese they end in a 'u row' character.
rowA canal flowed between two rows of houses.
rowWe couldn't row against the strong current.
rowThat athlete won three times in a row in this tournament.
rowI've staked out places for us in the front row of the auditorium.
rowWe went to the lake to row a boat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาด[V] paddle, See also: row a boat, Thai definition: พายเรือจ้วงน้ำเข้ามาหาตัว
ห้องแถว[N] row house, Syn. เรือนแถว, ตึกแถว, Example: ห้องพักคนงานเป็นห้องแถวอยู่ด้านหลังของบ้านนายจ้าง, Count unit: ห้อง, แถว, Thai definition: อาคารที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแถวเกิน 2 ห้อง และประกอบด้วยวัตถุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่, Notes: (กฎหมาย)
แนวไม้[N] line of trees, See also: row of trees, Example: ลำแสงจากดวงอาทิตย์ยังคงสาดทออาบแนวไม้, Thai definition: เส้นเขตป่าไม้
คอลัมน์[N] column, See also: row, line, string, file, Syn. แถว, แนว, Example: เครื่องพิมพ์ 24 เข็มเข็มจะเรียงกันในแนวตั้งโดยแบ่งออกเป็น 3 คอลัมน์คอลัมน์ละ 8 เข็มวางเหลื่อมกันระหว่างคอลัมน์, Count unit: คอลัมน์, Thai definition: แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรงหรือแนวดิ่ง, Notes: (อังกฤษ)
คอน[V] row, See also: paddle, oar, Example: เขาคอนเรือไปตลาด, Thai definition: พายเรือคนเดียว
แถว[N] column, See also: row, line, string, file, Syn. แนว, Example: กองกำลังทหารเรียงแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย, Thai definition: คนหรือสิ่งที่เรียงเป็นเส้นเป็นแถว
แถว[CLAS] column, See also: row, line, file, rank, Example: ฝาผนังของอุโบสถเจาะเป็นช่องกุดเล็กๆ 7 แถวเรียงกันทั้งสามด้านเพื่อบรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็ก, Thai definition: ลักษณนามของสิ่งที่เป็นแถว
แนว[N] row, See also: column, line, range, Syn. แถว, Example: รอบๆ บริเวณบ้านของเขาจะมีพวกไม้เลื้อยขึ้นเป็นแถวเป็นแนวเหมือนขอบรั้ว, Thai definition: สิ่งที่เป็นลักษณะเป็นแถวหรือเป็นเส้นทางยาวไป
พนสณฑ์[N] forest edge, See also: row of tree, forest skirt, edge/skirt of woods, Syn. พนขัณฑ์, แนวป่า, ราวป่า, แนวไพร, Example: เมื่อออกธุดงค์ หลวงพ่อมักจะหาความวิเวกเพื่อฝึกจิตตามพนสณฑ์, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พนาลี[N] edge of a forest, See also: row of trees, Syn. แนวป่า, Example: ในพนาลี เป็นที่อยู่ของฝูงลิงน้อยใหญ่, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
อโศกน้ำ [n. exp.] (asōk nām) EN: Sorrow Flower   
อัตราการเติบโต[n. exp.] (attrā kān toēptō) EN: growth rate   
บานชื่นหนู [n. exp.] (bāncheūn nū) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia   
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsamut) EN: library ticket ; borrower's ticket   FR: carte de lecteur [m]
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade

CMU English Pronouncing Dictionary
ROW    R OW1
ROWS    R OW1 Z
ROWE    R OW1
ROWIN    R OW1 IH2 N
ROWED    R OW1 D
ROWES    R OW1 Z
ROWDY    R AW1 D IY0
ROWER    R OW1 ER0
ROWAN    R OW1 AH0 N
ROW'S    R OW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
row    (v) rˈou (r ou1)
row    (v) rˈau (r au1)
rows    (v) rˈouz (r ou1 z)
rows    (v) rˈauz (r au1 z)
rowan    (n) rˈouən (r ou1 @ n)
rowdy    (n) rˈaudiː (r au1 d ii)
rowed    (v) rˈoud (r ou1 d)
rowed    (v) rˈaud (r au1 d)
rowel    (n) rˈauəl (r au1 @ l)
rower    (n) rˈouər (r ou1 @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pǎi, ㄆㄞˇ, ] row of logs or boards, #981 [Add to Longdo]
划船[huá chuán, ㄏㄨㄚˊ ㄔㄨㄢˊ, ] row boat, #33,032 [Add to Longdo]
划艇[huá tǐng, ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄥˇ, ] rowing boat; racing row-boat, #33,166 [Add to Longdo]
罗琳[Luó lín, ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] Rowling (name); Joanne Kathleen (J.K.) Rowling (1965-), the author of the Harry Potter 哈利·波特 novels, #46,223 [Add to Longdo]
竞渡[jìng dù, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, / ] rowing competition; boat race; swimming competition (e.g. to cross river or lake), #74,879 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] row of dancers at sacrifices, #100,797 [Add to Longdo]
拉文克劳[Lā wén kè láo, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄎㄜˋ ㄌㄠˊ, / ] Rowena Ravenclaw, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨, #561,043 [Add to Longdo]
一排[yī pái, ㄧ ㄆㄞˊ, ] row [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerlage {f}row of anchor [Add to Longdo]
Reihe {f}; Zeile {f} | Reihen {pl} | in einer Reihe stehen | die vordere Reihe | die vordersten Reihenrow | rows | to stand in a row | the front row | the rows at the very front [Add to Longdo]
Rowdy {m}; Flegel {m}yob; oaf [Add to Longdo]
Rowdytum {n}rowdyism; hooliganism [Add to Longdo]
Zeilenäquilibrierung {f} [math.]row equilibration [Add to Longdo]
Zeilensummenkriterium {n} [math.] | starkes Zeilensummenkriterium [math.] | schwaches Zeilensummenkriterium [math.]row sum criterion | strong row sum criterion | weak row sum criterion [Add to Longdo]
Zeilenvektor {m} [math.]row vector [Add to Longdo]
Zeilenvertauschung {f} [math.]row interchange [Add to Longdo]
rowdyhaft {adj} | rowdyhafter | am rowdyhaftestenrowdier | rowdier | rowdiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]
あ段[あだん, adan] (n) {ling} (See 五十音) 'a' row [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
い段[いだん, idan] (n) {ling} (See 五十音) 'i' row [Add to Longdo]
うぐいす色;鶯色[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) (See 鶯茶) greenish brown [Add to Longdo]
うつらうつら[, utsurautsura] (adv) drowsily; nodding off [Add to Longdo]
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーエスクロー[きーえすくろー, ki-esukuro-] key escrow [Add to Longdo]
テープフレーム[てーぷふれーむ, te-pufure-mu] tape row, tape frame [Add to Longdo]
ナローバンド[なろーばんど, naro-bando] narrowband [Add to Longdo]
バロース[ばろーす, baro-su] browse [Add to Longdo]
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war [Add to Longdo]
ブレーカーが壊れる[ブレーカーがこわれる, bure-ka-gakowareru] to throw (open) a breaker [Add to Longdo]
マイクロ波[マイクロは, maikuro ha] microwave [Add to Longdo]
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser) [Add to Longdo]
ロー[ろー, ro-] raw (device, file, etc.), row [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Row \Row\, v. t. [imp. & p. p. {Rowed}; p. pr. & vb. n.
   {Rowing}.] [AS. r?wan; akin to D. roeijen, MHG. r["u]ejen,
   Dan. roe, Sw. ro, Icel. r?a, L. remus oar, Gr. ?, Skr.
   aritra. [root]8. Cf. {Rudder}.]
   1. To propel with oars, as a boat or vessel, along the
    surface of water; as, to row a boat.
    [1913 Webster]
 
   2. To transport in a boat propelled with oars; as, to row the
    captain ashore in his barge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Row \Row\, a. & adv. [See {Rough}.]
   Rough; stern; angry. [Obs.] "Lock he never so row."
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Row \Row\, n. [Abbrev. fr. rouse, n.]
   A noisy, turbulent quarrel or disturbance; a brawl. [Colloq.]
   --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Row \Row\, n. [OE. rowe, rawe, rewe, AS. r[=a]w, r?w; probably
   akin to D. rij, G. reihe; cf. Skr. r?kh[=a] a line, stroke.]
   A series of persons or things arranged in a continued line; a
   line; a rank; a file; as, a row of trees; a row of houses or
   columns.
   [1913 Webster]
 
      And there were windows in three rows.  --1 Kings vii.
                          4.
   [1913 Webster]
 
      The bright seraphim in burning row.   --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Row culture} (Agric.), the practice of cultivating crops in
    drills.
 
   {Row of points} (Geom.), the points on a line, infinite in
    number, as the points in which a pencil of rays is
    intersected by a line.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Row \Row\, v. i.
   1. To use the oar; as, to row well.
    [1913 Webster]
 
   2. To be moved by oars; as, the boat rows easily.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Row \Row\, n.
   The act of rowing; excursion in a rowboat.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 row
   n 1: an arrangement of objects or people side by side in a line;
      "a row of chairs"
   2: an angry dispute; "they had a quarrel"; "they had words"
     [syn: {quarrel}, {wrangle}, {row}, {words}, {run-in},
     {dustup}]
   3: a long continuous strip (usually running horizontally); "a
     mackerel sky filled with rows of clouds"; "rows of barbed
     wire protected the trenches"
   4: (construction) a layer of masonry; "a course of bricks" [syn:
     {course}, {row}]
   5: a linear array of numbers, letters, or symbols side by side
   6: a continuous chronological succession without an
     interruption; "they won the championship three years in a
     row"
   7: the act of rowing as a sport [syn: {rowing}, {row}]
   v 1: propel with oars; "row the boat across the lake"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top