ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reine

R EY1 N   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reine-, *reine*
Possible hiragana form: れいね
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้ามล้อ [v.] (hāmlø) EN: brake ; stop ; cease   FR: freiner
มเหสี[n.] (mahēsī) EN: queen ; consort ; king's wife   FR: reine [f]
นางงาม[n.] (nang-ngām) EN: beauty queen ; beautiful woman   FR: reine de beauté [f] ; miss [f] ; beauté [f]
นางพญา[n.] (nāng-phayā) EN: queen   FR: reine [f]
พระมหาราชินี[n.] (phramahārāchinī) EN: queen   FR: reine [f]
พระนาง [n.] (phranāng) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen ; princess   FR: Sa Majesté ; reine [f] ; princesse [f]
พระนางเจ้า [n.] (phranāngjao) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen   FR: Sa Majesté ; reine [f]
พระราชินี[n.] (phrarāchinī) EN: queen ; empress   FR: reine [f]
ราชินี[n.] (rāchinī) EN: queen   FR: reine [f]
ราชินีมด[n. exp.] (rāchinī mot) EN: ant's queen   FR: fourmi reine [f] ; reine (des fourmis) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REINE R EY1 N
REINES R EY1 N Z
REINER R AY1 N ER0
REINED R EY1 N D
REINEY R EY1 N IY0
REINEKE R AY1 N IH0 K
REINERS R AY1 N ER0 Z
REINERT R AY1 N ER0 T
REINECK R AY1 N EH0 K
REINECKE R AY1 N IH0 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Reiner (n) rˈaɪnər (r ai1 n @ r)
reined (v) rˈɛɪnd (r ei1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reinemachen {n} (im Haus)(house) cleaning [Add to Longdo]
Reinerlös {m}net receipts [Add to Longdo]
Reinertrag {m}net yield [Add to Longdo]
reine Mathematik {f}abstract mathematics [Add to Longdo]
reiner Binärcodenatural binary code [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
reine(n) |f| ราชินี

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーレイネットワーク[, o-ba-reinettowa-ku] (n) {comp} overlay network [Add to Longdo]
純粋理性批判[じゅんすいりせいひはん, junsuiriseihihan] (n) Critique of Pure Reason (Kritik der reinen Vernunft) (Kant) [Add to Longdo]
例年[れいねん, reinen] (n-adv,n-t) average (normal, ordinary) year; every year; annually; (P) [Add to Longdo]
例年になく;例年に無く[れいねんになく, reinenninaku] (adv) (See 例年) unusually (compared to a typical year) [Add to Longdo]
例年祭[れいねんさい, reinensai] (n) annual festival [Add to Longdo]
老齢年金[ろうれいねんきん, roureinenkin] (n) old-age pension [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
例年[れいねん, reinen] normales_Jahr, jedes_Jahr [Add to Longdo]
実働時間[じつどうじかん, jitsudoujikan] reine_Arbeitszeit [Add to Longdo]
掃除[そうじ, souji] Reinemachen, Saubermachen [Add to Longdo]
清水[せいすい, seisui] reines_Wasser, klares_Wasser [Add to Longdo]
清水[せいすい, seisui] reines_Wasser, klares_Wasser [Add to Longdo]
純毛[じゅんもう, junmou] reine_Wolle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  reine /ʀɛn/ 
   queen

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  reine /rainə/
   uncorrupted

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top