ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

réant

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -réant-, *réant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miscreant(มิส'ครีเอินทฺ) adj. สารเลว,เข้าใจผิด,เชื่อในสิ่งที่ผิด. n. คนสารเลว,คนชั่วร้าย,ผู้นอกรีต,ผู้ไม่ยอมเชื่อ, Syn. villain,wretch
recreant(เรค'ริเอินทฺ) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ทรยศ,หักหลัง,ไม่ซื่อสัตย์,เนรคุณ n. คนขี้ขลาด,คนทรยศ,คนหักหลัง, See also: recreance n. recreancy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
miscreant(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,นอกรีต,สารเลว,เชื่อในสิ่งผิด
recreant(adj) เนรคุณ,ขี้ขลาด,ทรยศ,หักหลัง
recreant(n) คนทรยศ,คนเนรคุณ,คนขลาด

Japanese-English: EDICT Dictionary
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top