ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pop up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pop up-, *pop up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pop up(phrv) กระโดดทันที, See also: ยืนขึ้นทันที
pop up(phrv) เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด, Syn. crop up
pop up(phrv) ตี (ลูกบอล)โด่งขึ้นไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just thought I might pop up the hill.ผมจะขึ้นไปบนเขา ดูเหมือนว่า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Maybe next you'll pop up in a mansion... while I end up in Tijuana doing a donkey act.Is that it? Maybe next time you'll pop up in some mansion while I end up in Tijuana doing some donkey act. The Butterfly Effect (2004)
I mean, I haven't talked to you in a year and suddenly you pop up in a box on my computer.ฉันหมายความว่า ฉันไม่ได้คุย กับคุณมาปีนึง แล้วอยู่ๆคุณก็โผล่มา ในคอมพิวเตอร์ 1408 (2007)
You stop, shitheads pop up with RPG's and kill you all dead.ถ้าหยุด ไอ้บ้าโผล่มาพร้อมกับระเบิด แล้วฆ่า ก็ตายกันหมด In the Valley of Elah (2007)
He will pop up somewhere.เขาอาจจะโผล่ออกมาที่ไหนซักแห่ง Memoriam (2008)
We'll dig a tunnel from the basement of the shop under the Chicken Inn and pop up in the safe deposit vault.เราจะขุดอุโมงค์จากห้องใต้ดินของร้าน ใต้โรงแรมชิคเก้นแล้วก็ขึ้นไปโผล่ที่ห้องตู้นิรภัย The Bank Job (2008)
Raw talent's bound to pop up somewhere.ดังนั้นฉันก็เลยโทรไปตรวจสอบข้อมูล ABQ (2009)
Yes, and a hundred others Will pop up ints place.นี่ไม่ใช่โน้ตที่แปะในผนังห้องนะ ลิล Carrnal Knowledge (2009)
An encrypted code should pop up if you enter the wrong password.ข้อความรหัสน่าจะเด้งขึ้นมาถ้านายใส่รหัสผ่านผิดนะ Summer Wars (2009)
I keep expecting racist animated Disney characters to pop up and start singing songs... about livin' on the bayou.โผล่ออกมาร้องเพลง เกี่ยวกับลำธาร Journey to Regionals (2010)
Yeah, if these women each had 100 friends Following them, then the unsub would pop up on each of their lists, right?ใช่ ถ้าผู้หญิงพวกนี้มีคนเป็นเพื่อน 100 คน งั้นคนร้ายต้องมีชื่ออยู่ในนั้นด้วย ใช่มั้ย The Internet Is Forever (2010)
Where did you pop up from?เธอโผล่มาจากไหนนี่? Will (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pop up
   v 1: appear suddenly or unexpectedly; "The farm popped into view
      as we turned the corner"; "He suddenly popped up out of
      nowhere" [syn: {crop up}, {pop up}, {pop}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top