ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pfc

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pfc-, *pfc*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- PFC Eriksson reporting, sir.พลทหารอีริคสันรายงานตัวครับ Casualties of War (1989)
Of the charges of rape and unpremeditated murder PFC Diaz is found guilty sentenced to eight years' hard labor.ด้วยข้อหา ร่วมโทรมหญิงและฆาตกรรม พลทหารแอนโตนิโอ ดิแอช มีความผิด ให้จำคุก 8 ปี และทำงานหนัก Casualties of War (1989)
Of the charge of rape, PFC Hatcher is found guilty and sentenced to 15 years' hard labor.พลทหารเฮอร์เบิร์ต แฮทเชอร์ มีความผิด ต้องโทษจำคุก 15 ปีและทำงานหนัก Casualties of War (1989)
Say 'Hello', PFC Joฉัน ซูง-ชู Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Whatever for, We'll all be dead soon anyway - I'm PFC Jo - I am Yong-gooฉันเป็นนักเรียน แต่ อาสามารบ Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
One KIA - Pfc Daly.หนึ่งคนตายในหน้าที่ครับ ร้อยเอก ดาลี่ The Great Raid (2005)
We also have PFC Lenihan, who is our second best marksman...นี้ทหารพลร่มแนต และ สิบโทเกร์เรโร สเตล Battle Los Angeles (2011)
It's been modified to wipe its memory if the wrong password is entered too many times, but this blood is PFC Hill's and the spatter suggests that the cell phone was really close to whoever did the stabbing, like on his hip.มันถูกปรับแต่งให้ ลบเมมโมรี่เอง ถ้าใส่รหัสผ่านผิดหลายครั้ง Restless (2011)
PFC Hill?สิบตรีฮิลหรือ Restless (2011)
I don't think PFC Hill would see it that way.ผมไม่คิดว่าสิบตรีฮิลจะคิดแบบนั้น Restless (2011)
That money that was buried-- it didn't belong to PFC Hill.เงินที่ถูกฝังอยู่นั้น ไม่ได้เป็นของสิบตรีฮิล Restless (2011)
PFC from Iowa, was 19 years old?พลทหารชั้นหนึ่งจากไอโอว่า อายุ 19  ()

Japanese-English: EDICT Dictionary
一等兵;1等兵[いっとうへい, ittouhei] (n) private (e-2); pfc [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 PFC
   n 1: a powerful greenhouse gas emitted during the production of
      aluminum [syn: {perfluorocarbon}, {PFC}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PFC
     Power Factor Correction
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PFC
     Protocol Field Compression (PPP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top