ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paroi

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paroi-, *paroi*
Possible hiragana form: ぱろい
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought he was in prison. SONIA: ParoIed last month.[เพชฌฆาตเงียบ.. Our Family Wedding (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาผนัง[n.] (fāphanang) EN: wall ; partition wall   FR: mur [m] ; mur de séparation [m] ; cloison [f] ; paroi [f]
ผนังเซลล์[n. exp.] (phanang sel = phanang seo) EN: cell wall   FR: paroi cellulosique [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォールスアイサージャント[, fo-rusuaisa-janto] (n) false-eye sergeant (Abudefduf sparoides) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  paroi /paʀwa/ 
   wall

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top