ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panned

P AE1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panned-, *panned*, pann, panne
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
PANNED P AE1 N D
PANNU P AA1 N UW0
SPANN S P AE1 N
PANNY P AE1 N IY0
PANNIER P AE1 N IY0 ER0
PANNING P AE1 N IH0 NG
PANNONE P AA0 N OW1 N IY0
PANNILL P AE1 N IH0 L
PANNELL P AE1 N AH0 L
SPANNED S P AE1 N D
SPANNER S P AE1 N ER0
PANNULLO P AA0 N UW1 L OW0
SPANNING S P AE1 N IH0 NG
PANNILL'S P AE1 N IH0 L Z
SPANNINGER S P AE1 N IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panned (v) pˈænd (p a1 n d)
pannier (n) pˈænɪəʳr (p a1 n i@ r)
panning (v) pˈænɪŋ (p a1 n i ng)
spanned (v) spˈænd (s p a1 n d)
spanner (n) spˈænər (s p a1 n @ r)
japanned (v) ʤˈəpˈænd (jh @1 p a1 n d)
panniers (n) pˈænɪəʳz (p a1 n i@ z)
pannikin (n) pˈænɪkɪn (p a1 n i k i n)
spanners (n) spˈænəz (s p a1 n @ z)
spanning (v) spˈænɪŋ (s p a1 n i ng)
inspanned (v) ˈɪnspˈænd (i1 n s p a1 n d)
japanning (v) ʤˈəpˈænɪŋ (jh @1 p a1 n i ng)
pannikins (n) pˈænɪkɪnz (p a1 n i k i n z)
trepanned (v) trˈɪpˈænd (t r i1 p a1 n d)
inspanning (v) ˈɪnspˈænɪŋ (i1 n s p a1 n i ng)
outspanned (v) ˌautspˈænd (au2 t s p a1 n d)
trepanning (v) trˈɪpˈænɪŋ (t r i1 p a1 n i ng)
outspanning (v) ˌautspˈænɪŋ (au2 t s p a1 n i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pannier(n) ตะกร้าที่แบกบนหลังคนหรือสัตว์, Syn. wicker basket
pannier(n) ถุงใส่ของที่แขวนข้างรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์
spanner(sl) คนโง่
spanner(n) กุญแจเลื่อน
put a spanner in the works(idm) ทำให้เสีย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. throw in, throw into
throw a spanner in the works(idm) ทำให้เสียหายอย่างจงใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pannagen. การปล่อยหมูเลี้ยงเข้าป่า
panne(แพน) n. ผ้ากำมะหยีที่เบา และเป็นเงาชนิดหนึ่ง
panniern. ตระกร้า ,กระจาด, See also: panniered adj.
pannikinn. กระทะเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench

English-Thai: Nontri Dictionary
pannier(n) ตะกร้า,กระจาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panneuritisประสาทอักเสบทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panniculus adiposus; tissue, subcutaneous fattyเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pannoseคล้ายผ้าขนสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ring spanner; box wrenchประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spanning tree(รูป)ต้นไม้แบบทอดข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
subcutaneous fatty tissue; panniculus adiposusเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
box wrench; ring spannerประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tissue, subcutaneous fatty; panniculus adiposusเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pannasajakataปัญญาสชาดก [TU Subject Heading]
Pannusแพนนัส (pan) [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pannA beautiful rainbow is spanning the sky.
pannHis life spanned nearly a century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุญแจปากตาย(n) wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจเลื่อน(n) monkey wrench, See also: adjustable spanner, shifting spanner, Syn. ประแจเลื่อน, Example: การเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมรถจักรยานต้องมีเครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ ตัวต่อโซ่ -ไขควง, กุญแจเลื่อน -คีมล็อคขนาดเล็กสามารถพกพาได้, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจแหวน(n) spanner, Syn. ประแจแหวน, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง ตอนปลายทั้ง 2 ข้างมีลักษณะคล้ายแหวนขอบเหลี่ยม มีขนาดตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
ประแจ(n) wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ
การร่อน(n) panning, See also: sifting, brandish, winnowing, Syn. การกรอง, การแยก, Example: เขาไปดูการร่อนทรายของคนงานก่อสร้าง, Thai Definition: การแยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบ โดยใช้เครื่องแยกมีแร่งเป็นต้นแกว่งยักไปย้ายมาให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป เช่น ร่อนข้าว
กะชะ(n) pannier, See also: basket used for the transportation of food and clothing, Example: คุณยายหิ้วกะชะใส่ของไปขายที่ตลาด, Thai Definition: ภาชนะสานชนิดหนึ่ง ตั้งได้คล้ายตะกร้า รูปร่างสูงตรงขึ้นไป สำหรับบรรจุเครื่องเดินทาง เช่น ผ้าและอาหาร ปากไม่มีขอบ เพื่อบีบให้ติดกันแล้วร้อยเชือกแขวนไปบนหลังสัตว์บรรทุก เป็นต้น.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานประตู[bānpratū] (n) EN: door panel ; door leaf  FR: panneau de porte [m]
ช่างซ่อม[chang sǿm] (n) EN: repairman ; fitter ; mechanic  FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[phanang hǿng yen] (n, exp) FR: installateur de panneaux frigorifiques [m]
ไฟดับ[fai dap] (n, exp) EN: power failure  FR: panne de courant [f] ; coupure de courant [f]
แก้ขัด[kaēkhat] (v) EN: use as a makeshift ; make do with ; put up with  FR: dépanner ; tirer d'embarras
เครื่องเสีย[khreūang sīa] (x) FR: en panne
กระดานป้าย[kradān pāi] (n, exp) EN: signboard  FR: panneau de signalisation [m]
กุญแจปากตาย[kunjaē pāk tāi] (n, exp) EN: wrench ; spanner  FR: clé plate [f]
ไม่ทำงาน[mai thamngān] (adj) FR: en panne ; défectueux
ป้าย[pāi] (n) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label  FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายห้ามบุกรุก[pāi hām buk ruk] (n, exp) FR: panneau d'interdiction d'entrer [m] ; panneau d'interdiction de circuler [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา[pāi hām līo khwā] (n, exp) EN: no-right-turn sign  FR: signal d'interdiction de tourner à droite [m] ; panneau d'interdiction de tourner à droite [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย[pāi hām līo sāi] (n, exp) EN: no-left-turn sign  FR: signal d'interdiction de tourner à gauche [m] ; panneau d'interdiction de tourner à gauche [m]
ป้ายจราจร[pāi jārājøn] (n, exp) EN: road sign  FR: panneau de signalisation [m] ; panneau de circulation [m] ; panneau routier [m]
ป้ายจราจรอัจฉริยะ[pāi jārājøn atcharia] (n, exp) FR: panneau de trafic digital [m]
ป้ายโฆษณา[pāi khōsanā = khōtsanā] (n, exp) EN: bilboard  FR: panneau publicitaire [m]
ป้ายประกาศ[pāi prakāt] (n, exp) EN: bilboard  FR: panneau d'affichage [m]
ป้ายถนนวันเวย์[pāi thanon wan wē] (n, prop) EN: one-way-street sign  FR: signal de sens unique [m] ; panneau de sens unique [m]
ผนังห้องเย็น[phanang hǿng yen] (n, exp) EN: cool room panel  FR: panneau frigorifique [m]
ประแจ[prajaē] (n) EN: key ; wrench ; spanner  FR: clé plate [f]
ประแจรวม[prajaē rūam] (n, exp) EN: combination spanner  FR: clé plate mixte [f]
ประแจแหวน[prajaē waēn] (n, exp) EN: ring spanner  FR: clé plate à embout circulaire [f]
รถลาก[rotlāk] (n, exp) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck  FR: dépanneuse [f]
รถเสีย[rot sīa] (n, exp) EN: the car is dead ; the car has broken down  FR: la voiture est en panne
เสีย[sīa] (v) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order  FR: tomber en panne ; être hors d'usage
เสีย[sīa] (adj) EN: spoiled ; broken ; not working ; out of order  FR: en panne ; cassé

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淘金[táo jīn, ㄊㄠˊ ㄐㄧㄣ, ] panning (for precious metals), #11,733 [Add to Longdo]
跨学科[kuà xué kē, ㄎㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] interdisciplinary; spanning several branches of science, #41,506 [Add to Longdo]
扳手[bān shǒu, ㄅㄢ ㄕㄡˇ, ] spanner; wrench; lever (on a machine), #42,272 [Add to Longdo]
张怡[Zhāng yí, ㄓㄤ ㄧˊ, / ] Zhang Yi (1608-1695), prolific author and poet spanning interregnum between Ming and Qing, #74,313 [Add to Longdo]
扳子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, ] spanner; wrench, #141,582 [Add to Longdo]
跨地区[kuà dì qū, ㄎㄨㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] inter-regional; spanning two or more PRC provinces [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj, adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: A. langweilig, Syn. aufregend
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, Syn. Voltmeter
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ
Anspannung(n) |die, pl. Anspannungen| ความตึงเครียด, ความเครียด, See also: Stress, Syn. Anstrengung

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Spannbeton {m}(n) เสาไฟฟ้าคอนกรีต
Spannung {f}(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., S. . suspenseful adj., S. anticipation,stress, See also: stress, Syn. S. . suspenseful adj., anticipation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfallspannung {f} [electr.]drop-out voltage [Add to Longdo]
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge [Add to Longdo]
Abschaltspannung {f}interrupting voltage [Add to Longdo]
Abschnürspannung {f} [electr.]pinch-off voltage [Add to Longdo]
Abspann {m} (Film)final credits [Add to Longdo]
Abspannisolator {m}shackle insulator [Add to Longdo]
Abspannmast {m}span pole; dead-end tower [Add to Longdo]
Abspanntransformator {m}step-down transformer [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zeitspanne {f} | in Abständen von 10 Minuteninterval; gap | at 10 minute intervals [Add to Longdo]
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting [Add to Longdo]
Anfangsspannung {f}initial stress [Add to Longdo]
Anker {m}; Abspannung {f}guy [Add to Longdo]
Anodenspannung {f}plate-supply [Add to Longdo]
Anschlussspannung {f} [electr.]supply voltage [Add to Longdo]
Anspannung {f}; Anstrengung {f}; Kraftaufwand {f} | Anspannungen {pl}strain | strains [Add to Longdo]
Anspannung {f}; Angespanntheit {f}tenseness [Add to Longdo]
Ansprechspannung {f}operating voltage [Add to Longdo]
Aufspannplatte {f}fixing plate; clamping plate; mounting plate [Add to Longdo]
Aufspannplatte {f}bolster plate; adapter plate; carrier plate; clip [Add to Longdo]
Aufspannfläche {f}mounting table [Add to Longdo]
Aufspannflansch {m}fixing flange [Add to Longdo]
Aufspannung {f}setting [Add to Longdo]
Aufspannvorrichtung {f}clamping device [Add to Longdo]
Ausrichtung {f}; Vorliebe {f}; Vorspannung {f}bias [Add to Longdo]
Bahnspannung {f}web tension [Add to Longdo]
Balken {m}; Träger {m} | Balken {pl}; Träger {pl} | beidseitig gelenkig gelagerter Balken | einseitig eingespannter Balkenbeam | beams | simple beam | cantilever beam [Add to Longdo]
Bandende {n}; Nachspann {m}trailer [Add to Longdo]
Bandspannungsregulierung {f}tape tension controller [Add to Longdo]
Basisspannung {f}base voltage [Add to Longdo]
Basisspitzenspannung {f}peak voltage [Add to Longdo]
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge [Add to Longdo]
Beanspruchung {f}; Spannung {f}; Zug {m}strain [Add to Longdo]
Bemessungs-Kurzschlussspannung {f} [electr.]rated percent impedance [Add to Longdo]
Betonspannung {f}concrete stress [Add to Longdo]
Betriebsspannung {f} [electr.]operating voltage; supply voltage; working voltage [Add to Longdo]
Biegespannung {f}bending stress [Add to Longdo]
Biegespannung {f}flexural stress [Add to Longdo]
Blitzstoßspannung {f}lightning impulse voltage [Add to Longdo]
Bodenwasserspannung {f}soil moisture tension [Add to Longdo]
Branchenspanne {f}average industry margin [Add to Longdo]
Brummspannung {f}; Welligkeit {f}ripple [Add to Longdo]
Bügel {m}; Kleiderbügel {m}; Spannbügel {m}; Steigbügel {m}clamp [Add to Longdo]
Dehnung {f}; Verdehnung {f}; (verformende) Spannung {f}strain [Add to Longdo]
Digital-Spannungsmesser {m}digital voltmeter [Add to Longdo]
Drahtverspannung {f}bracing wire [Add to Longdo]
Drehmomentschlüssel {m}torque wrench; torque spanner; dynamometric key [Add to Longdo]
Dreieckspannung {f} [electr.]delta voltage [Add to Longdo]
Druckluftspannzange {f}pneumatic collet chuck [Add to Longdo]
Druckspannung {f}compressive stress [Add to Longdo]
Durchlassspannung {f}; Vorwärtsspannung {f}forward bias [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパナ[supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
スパニング[supaningu] (n) {comp} spanning [Add to Longdo]
スパニングツリー[supaningutsuri-] (n) {comp} spanning tree [Add to Longdo]
パニング[paningu] (n) {comp} panning [Add to Longdo]
パンニング[panningu] (n) {comp} panning [Add to Longdo]
ボックススパナ[bokkususupana] (n) box spanner [Add to Longdo]
ボックスレンチ[bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキースパナ[monki-supana] (n) monkey spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]
一般に[いっぱんに, ippanni] (adv) (See 一般) in general; generally; (P) [Add to Longdo]
運搬人[うんぱんにん, unpannin] (n) carrier; conveyor [Add to Longdo]
三世因果[さんぜいんが, sanzeinga] (n) retribution spanning the threes temporal worlds (the present, the past, and the future) [Add to Longdo]
漆工[しっこう, shikkou] (n) japanning; lacquer work [Add to Longdo]
出版の自由[しゅっぱんのじゆう, shuppannojiyuu] (n) freedom of the press [Add to Longdo]
審判の日[しんぱんのひ, shinpannohi] (n) Judgment Day (as described in Christian tradition) [Add to Longdo]
世間一般の通念[せけんいっぱんのつうねん, seken'ippannotsuunen] (exp) conventional wisdom [Add to Longdo]
川に架かる橋[かわにかかるはし, kawanikakaruhashi] (n) bridge spanning a river [Add to Longdo]
全般に[ぜんぱんに, zenpanni] (adv) (See 全般) in general [Add to Longdo]
流し撮り[ながしどり, nagashidori] (n) panning (a movie camera) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning [Add to Longdo]
パニング[ぱにんぐ, paningu] panning [Add to Longdo]
一般に[いっぱんに, ippanni] in general [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
張る[はる, haru] aufspannen, ausbreiten, bedecken, anspannen, spannen [Add to Longdo]
矯激[きょうげき, kyougeki] radikal, ueberspannt, exzentrisch [Add to Longdo]
立往生[たちおうじょう, tachioujou] Stillstand, Panne [Add to Longdo]
緊張[きんちょう, kinchou] Spannung, Gespanntheit [Add to Longdo]
緊迫[きんぱく, kinpaku] Spannung, Gespanntheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pan \Pan\, v. t. [imp. & p. p. {Panned}; p. pr. & vb. n.
   {Panning}.]
   1. (Mining) To separate, as gold, from dirt or sand, by
    washing in a kind of pan. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
       We . . . witnessed the process of cleaning up and
       panning out, which is the last process of separating
       the pure gold from the fine dirt and black sand.
                          --Gen. W. T.
                          Sherman.
    [1913 Webster]
 
   2. To criticise (a drama or literary work) harshly.
    [PJC]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top