Search result for

pals

(49 entries)
(0.0502 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pals-, *pals*, pal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palsy[N] อัมพาต, See also: อาการขยับไม่ได้, Syn. paralysis, cerebral palsy
palsy[VT] ทำให้เป็นอัมพาต, See also: ทำให้ง่อย, ทำให้หมดกำลัง
palsy-walsy[ADJ] เป็นมิตร (มักไม่จริงใจ), See also: คุ้นเคยแต่ไม่จริงใจ, Syn. friendly
palsy-walsy[SL] เป็นมิตร (มักใช้กับ with)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palsy(พอล'ซี่) n. อัมพาต, See also: palsied adj
palsy-walsy(แพล'ซีแวลซี่) adj. เป็นมิตร,สนิทสนม

English-Thai: Nontri Dictionary
palsy(n) โรคอัมพาต,ความพิการ,ความเป็นง่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palsy, Bell'sอัมพาตเบลล์ [มีความหมายเหมือนกับ facioplegia; palsy, facial; paralysis, facial; prosopoplegia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, bulbarอัมพาตก้านสมองส่วนท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, cerebralอัมพาตสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, crossed leg; palsy, peronealอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, facial; facioplegia; paralysis, facial; prosopoplegiaอัมพาตใบหน้าครึ่งซีก [มีความหมายเหมือนกับ palsy, Bell's] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, peroneal; palsy, crossed legอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy; paralysisอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To nerve palsy.เส้นประสาทเป็นอัมพาธ Last Resort (2008)
Seventh nerve palsy.เส้นประสาทเส้นที่เจ็ดเป็นอัมพาธ Last Resort (2008)
Seventh-Nerve palsy.เส้ยประสาทที่ 7 เป็นอัมพาธ Last Resort (2008)
Anemia, seventh-Nerve palsy,อ่อนเพลีย เส้นประสาทส่วนที่ 7 เป็นอัมพาธ Last Resort (2008)
One fundraiser with my pals you'll never need another cent.งานระดมทุนครั้งเดียว กับเพื่อนๆผม คุณจะไม่ต้องหาอีกซักสตางค์เดียว The Dark Knight (2008)
We don't have the resources to go chasing every kid who runs off with his pals;เราไม่มีกำลังคนพอที่จะวิ่งตามเด็กทุกคนฃืที่ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนได้หรอกครับ Changeling (2008)
Another dozen were put on probation, after you decided to leave the door open for your boyfriend and his seven convict pals.และอีก12คนโดนทัณฑ์บน หลังจากที่เธอ ตัดสินใจเปิดประตูทิ้งไว้ เพื่อช่วยแฟนเธอ กับเพื่อนนักโทษอีก7คนหนีออกมา Prison Break: The Final Break (2009)
We're just pen pals.เราเป็นเพื่อนทางจดหมายน่ะ Julie & Julia (2009)
Hey, I was just talking with my pals.ผมแค่คุยกับเพื่อนๆ New York Sucks (2009)
I stick with my pals and my pals stick with me.เรามีสุขก็ร่วมเสพมีทุกข์ก็ร่วมต้าน Public Enemies (2009)
Where the hell are your angel pals?แล้วพวกเพื่อนเทวฑูตของนายหายหัวไปไหนหมดล่ะ? When the Levee Breaks (2009)
My 15-year-old son has cerebral palsy.ลูกชายผมอายุ 15 ปี เป็นโรคสมองพิการ Bit by a Dead Bee (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
palsBy opening my mouth at the wrong time, I'm always putting myself and my pals behind the eight ball.
palsShe has a few pen pals.
palsI have made several pen pals there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัมพฤกษ์[N] paralysis, See also: palsy, Example: ปัจจุบันนี้คนไทยเราอยู่ดีกินดีมากขึ้นทำให้เป็นโรคหัวใจ อัมพาต อัมพฤกษ์กันมากขึ้น, Thai definition: อาการที่แขนขาอ่อนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PALS    P AE1 L Z
PALSY    P AO1 L Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pals    (v) (p a1 l z)
palsy    (v) (p oo1 l z ii)
palsied    (v) (p oo1 l z i d)
palsies    (v) (p oo1 l z i z)
palsying    (v) (p oo1 l z i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palstek {m}bowline [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リットル病[リットルびょう, rittoru byou] (n) Little's disease (i.e. spastic diplegia, a form of cerebral palsy) [Add to Longdo]
君ら;君等[きみら, kimira] (pn,adj-no) (male) (fam) (See 君・きみ・1) you guys; buddies; pals; you lot [Add to Longdo]
掌骨[しょうこつ, shoukotsu] (n,adj-no) (obsc) (See 中手骨) bones of the palm (esp. the metacarpals, but sometimes also including the carpals) [Add to Longdo]
中気[ちゅうき, chuuki] (n) (1) palsy; paralysis; (2) (See 二十四節気) every second solar term (occurring in the latter half of each month) [Add to Longdo]
中風[ちゅうふう;ちゅうぶ;ちゅうぶう;ちゅうふ, chuufuu ; chuubu ; chuubuu ; chuufu] (n) palsy; paralysis [Add to Longdo]
脳性小児麻痺[のうせいしょうにまひ, nouseishounimahi] (n) cerebral palsy [Add to Longdo]
脳性麻痺[のうせいまひ, nouseimahi] (n) cerebral palsy [Add to Longdo]
俳友[はいゆう, haiyuu] (n) (haiku) poetry pals [Add to Longdo]
不随[ふずい, fuzui] (n) paralysis; palsy [Add to Longdo]
麻痺(P);痲痺[まひ, mahi] (n,vs) paralysis; palsy; numbness; stupor; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top