ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on one's own

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on one's own-, *on one's own*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on one's own(idm) ด้วยตนเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on one's ownMake it to the top on one's own.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามอัตภาพ(adv) on one's own, See also: properly, conventionally, Syn. พอเหมาะพอควร, Example: คนในชนบทจำนวนมากยังสามารถมีความเป็นอยู่สุขสบายตามอัตภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยพลการ[dōi phalakān] (adv) EN: high-handedly ; arbitrarily ; on one's own authority
เอกเทศ[ēkkathēt] (adv) EN: individually ; on one's own
ลำพัง[lamphang] (adv) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed  FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
ลืมตาอ้าปาก[leūmtā ā pāk] (v, exp) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet
เงยหน้าอ้าปาก[ngoēi nā ā pāk] (v, exp) EN: look up ; improve ; be better ; hold one's own ; stand on one's own two feet ; things are looking up  FR: ne pas avoir de soucis d'argent
ต่างหาก[tānghāk] (adv) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart  FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迳自[jìng zì, ㄐㄧㄥˋ ㄗˋ, / ] on one's own; without consulting others [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in eigener Sacheon one's own account [Add to Longdo]
eigenverantwortlich { adv }on one's own authority [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人きり;独りきり;一人切り;独り切り;1人きり;1人切り[ひとりきり, hitorikiri] (n, adv) (See 一人っきり) all on one's own [Add to Longdo]
一人っきり;独りっきり;一人っ切り;独りっ切り;1人っきり;1人っ切り[ひとりっきり, hitorikkiri] (n, adv) (See 一人きり) all on one's own [Add to Longdo]
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp, v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own [Add to Longdo]
我を出す[がをだす, gawodasu] (exp, v5s) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
我を張る[がをはる, gawoharu] (exp, v5r) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
我を通す[がをとおす, gawotoosu] (exp, v5s) to insist on one's own ideas; to have one's own way [Add to Longdo]
我を立てる[がをたてる, gawotateru] (exp, v1) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
自ら進んで[みずからすすんで, mizukarasusunde] (exp, adv) on one's own initiative; off your own bat [Add to Longdo]
自己責任[じこせきにん, jikosekinin] (n) self-responsibility; on one's own responsibility; at one's own risk [Add to Longdo]
自分のために;自分の為に[じぶんのために, jibunnotameni] (exp, adv) (See 為に・1) for oneself; for one's own sake; on one's own account [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top