ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nucleonics

N UW2 K L IY0 AA1 N IH0 K S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nucleonics-, *nucleonics*, nucleonic
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nucleonicsนิวคลีออนิกส์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ [นิวเคลียร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
NUCLEONICS N UW2 K L IY0 AA1 N IH0 K S

Japanese-English: EDICT Dictionary
原子核工学[げんしかくこうがく, genshikakukougaku] (n) nucleonics; nuclear engineering [Add to Longdo]
臨界実験[りんかいじっけん, rinkaijikken] (n) critical experiment (in nucleonics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nucleonics
   n 1: the branch of physics that studies the internal structure
      of atomic nuclei [syn: {nuclear physics}, {atomic physics},
      {nucleonics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top