ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nucleon

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nucleon-, *nucleon*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antinucleon(แอนทีนู' คลิออน) n. antiproton, antineutron

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nucleonนิวคลีออน, องค์ประกอบของนิวเคลียส หมายถึง โปรตอน หรือนิวตรอน
[นิวเคลียร์]
Nucleonicsนิวคลีออนิกส์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ [นิวเคลียร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
NUCLEONIC N UW2 K L IY0 AA1 N IH0 K
NUCLEONICS N UW2 K L IY0 AA1 N IH0 K S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nukleon {n} | Nukleonen {pl}nucleon | nucleons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
核子[かくし, kakushi] (n) nucleon [Add to Longdo]
核子構造[かくしこうぞう, kakushikouzou] (n) {physics} nucleon structure [Add to Longdo]
原子核工学[げんしかくこうがく, genshikakukougaku] (n) nucleonics; nuclear engineering [Add to Longdo]
臨界実験[りんかいじっけん, rinkaijikken] (n) critical experiment (in nucleonics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  nucleon \nucleon\ n. (Physics)
     A neutron or proton, when contained within an atomic nucleus.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nucleon
      n 1: a constituent (proton or neutron) of an atomic nucleus

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top