ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

milne

M IH1 L N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -milne-, *milne*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Dave, you seen Milner?เฮ้ เดฟ คุณเห็น มิลเนอร์ ไหม? Super 8 (2011)
Tom! You seen Milner?เห็น มิลเนอร์ ไหม? Super 8 (2011)
- Hey, Milner.- เฮ้ มิลเนอร์ Super 8 (2011)
Afternoon, Mr. Milner.ไม่แน่ใจจ้ะ Bylaw (2011)
Yeah. Are you okay, Mr. Milner?หน่วยซ่อมบำรุง นี่จิม แชนน่อน Bylaw (2011)
Milner (On-screen): How could I have been so stupid?รูปปั้นตั้งหน้าตลาดเลยไหม Bylaw (2011)
Unless I commute Milner's sentence to imprisonment, the bylaw says banishment.น่าจะเปิดประตูอีกฝั่งได้ Bylaw (2011)
Don't forget Milner's a confessed killer.- เพื่ออะไร พรางตัว Bylaw (2011)
Howard Milner, you've confessed to the murder of Ken Foster.ช้าๆค่อยๆนะ ฉันจะรีบกลับมา โอเค Bylaw (2011)
Milner, you have a fighting chance out there.- เสียงเหมือน... - ไนโคแรพเตอร์ Bylaw (2011)
Milner recanted his confession.ฉันปวดใจ ที่เธอคบกับจอช Bylaw (2011)
Banishing Milner,ฉันคิดเสมอว่า... Bylaw (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกะรางหางแดง[n. exp.] (nok karāng hāng daēng) EN: Red-tailed Laughingthrush   FR: Garrulaxe à queue rouge = Garrulax à queue rouge [m] ; Garrulaxe à queue rousse [m] ; Garrulaxe de Milne [m] ; Garrulaxe à ailes rouges [m]
นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง [n. exp.] (nok krajit ok lāi leūang) EN: Yellow-streaked Warbler   FR: Pouillot de Milne-Edwards [m] ; Pouillot de David [m] ; Pouillot du père David [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MILNE    M IH1 L N
MILNER    M IH1 L N ER0
MILNES    M IH1 L N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミルネット[, mirunetto] (n) {comp} MILNET [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミルネット[みるねっと, mirunetto] MILNET [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Milne
      n 1: English writer of stories for children (1882-1956) [syn:
           {Milne}, {A. A. Milne}, {Alan Alexander Milne}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top