ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

martinet

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -martinet-, *martinet*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martinet(n) นายทหารผู้เคร่งครัด, Syn. perfectnist
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, Syn. disciplinarian, moralist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
martinet(มาร์'ทิเนท) n. ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, See also: martinetish, adj. martinetism n., Syn. disciplinarian

English-Thai: Nontri Dictionary
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในวินัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This strutting martinet isn't letting any men on at all.ไอ้บ้านี่ไม่ยอมให้ผู้ชายลงเรือด้วย Titanic (1997)
He was considered a martinet at the workplace.- เขาถูกตัดสินว่า ดื่มสุราในที่ทำงาน The Body and the Bounty (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกแอ่น[nok aen] (n) EN: swift  FR: martinet [ m ]
นกแอ่นบ้าน[nok aen bān] (n, exp) EN: House Swift ; Little Swift  FR: Martinet des maisons [ m ] ; Martinet à croupion blanc [ m ] ; Martinet à dos blanc [ m ] ; Martinet cul-blanc [ m ]
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว[nok aen lek hāng nām taphōk khāo] (n, exp) EN: Silver-rumped Needletail ; Silver-rumped Swift ; Silver-rumped Spinetail  FR: Martinet leucopyge [ m ]
นกแอ่นตาล[nok aen tān] (n, exp) EN: Asian Palm Swift  FR: Martinet batassia [ m ]
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[nok aen taphōk khāo hāng chaēk] (n, exp) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift  FR: Martinet de Sibérie [ m ] ; Martinet du Pacifique [ m ] ; Martinet à queue fourchue [ m ]
นกแอ่นท้องขาว[nok aen thøng khāo] (n, exp) EN: Glossy Swiftlet ; White-bellied Swiftlet  FR: Salangane soyeuse [ f ] ; Martinet soyeux [ m ]
นกแอ่นท้องลาย[nok aen thøng lāi] (n, exp) EN: Dark-rumped Swift  FR: Martinet de l'Assam [ m ] ; Martinet à queue pointue [ m ]
นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ[nok aen yai hūa tā dam] (n, exp) EN: Silver-backed Needletail ; White-vented Needletail  FR: Martinet de Cochinchine [ m ]
นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว[nok aen yai hūa tā khāo] (n, exp) EN: Brown-backed Needlatail ; Brown Needletail  FR: Martinet géant [ m ]
นกแอ่นใหญ่คอขาว[nok aen yai khø khāo] (n, exp) EN: White-throated Needletail  FR: Martinet épineux [ m ] ; Martinet à queue épineuse [ m ] ; Martinet à queue aiguë [ m ] ; Martinet à queue blanche [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
martinet (n) mˌaːtɪnˈɛt (m aa2 t i n e1 t)
martinets (n) mˌaːtɪnˈɛts (m aa2 t i n e1 t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martinet \Mar"ti*net`\, n. [F.] (Zool.)
   The martin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martinet \Mar"ti*net`\, n. [So called from an officer of that
   name in the French army under Louis XIV. Cf. {Martin} the
   bird, {Martlet}.]
   In military language, a strict disciplinarian; in general,
   one who lays stress on a rigid adherence to the details of
   discipline, or to forms and fixed methods. [Hence, the word
   is commonly employed in a depreciatory sense.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 martinet
   n 1: someone who demands exact conformity to rules and forms
      [syn: {martinet}, {disciplinarian}, {moralist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top