ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mamma!

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mamma!-, *mamma!*
Possible hiragana form: まんま!
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There she is! Mamma, mamma! Did you bring us anything?แม่มาแล้ว แม่ขา แม่ขา แม่มีอะไรมาฝากเราบ้างมั้ยคะ Episode #1.5 (1995)
Mamma! Mamma, look! I think he is coming!แม่คะ แม่คะ ดูสิหนูว่าเขากำลังมาค่ะ Episode #1.6 (1995)
- Mamma! Mamma!-แม่คะ แม่คะ Episode #1.6 (1995)
Neera, we need you, righteous mamma!นีรา พวกเราตองการเธอ แมพระแหงคุณธรรม Planet 51 (2009)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mamma \Mam*ma"\, n. [Reduplicated from the infantine word ma,
   influenced in spelling by L. mamma.]
   Mother; -- word of tenderness and familiarity. [Written also
   {mama}.]
   [1913 Webster]
 
      Tell tales papa and mamma.        --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mamma \Mam"ma\, n.; pl. {Mammae}. [L. mamma breast.] (Anat.)
   A glandular organ for secreting milk, characteristic of all
   mammals, but usually rudimentary in the male; a mammary
   gland; a breast; udder; bag.
   [1913 Webster]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 mamma
  1. udder
  2. breast; teat

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 mamma
  mam; mammy; mom; mommy

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 mamma /mɑma/
  mam; mammy; mom; mommy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top