ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loafer

L OW1 F ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loafer-, *loafer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
loafer(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loafer(n) คนที่ขี้เกียจ, Syn. lazy person, idler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loafer(โล'เฟอะ) n. ผู้เดินเตร่, ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. loiterer, idler

English-Thai: Nontri Dictionary
loafer(n) คนเสเพล, คนไม่เอาถ่าน, คนขี้เกียจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MAYBE I SHOULD'VE WORN MY LOAFERS THEN... (laughs)ก็ไม่บอกผมจะได้แต่งตัวใหม่ Pilot (2007)
They matched the tread mark to these loafers here.มันตรงกับรอยของรองเท้า ไม่ต้องผูกเชือกพวกนี้ Under the Gun (2010)
- Penny loafers and tights- genius.อัจฉริยะ ไม่ธรรมดา Comeback (2011)
And that is the story of how I got Julian and his Prada loafers to Astoria.ทั้งหมดก็คือเรื่องที่ฉันเข้ากับจูเลี่ยน รองเท้าปราด้า จนไปถึงกาแฟแอสโทเรียได้ยังไง Salon of the Dead (2012)
She wants him to wave his magic loafer and get me into college.เเม่ฉันละอยากให้เขาร่ายมนต์ใส่ เเล้วทำให้ฉันเข้ามหาลัยให้ได้ Gamma Zeta Die! (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOAFER L OW1 F ER0
LOAFERS L OW1 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loafer (n) lˈoufər (l ou1 f @ r)
loafers (n) lˈoufəz (l ou1 f @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浪子[làng zǐ, ㄌㄤˋ ㄗˇ, ] loafer; wastrel; prodigal son, #23,183 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bequemer Halbschuh; Mokassin { m }Loafer [ tm ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルンペン[runpen] (n, adj-no) loafer (ger [Add to Longdo]
ローファー;ローファーズ[ro-fa-; ro-fa-zu] (n) loafers [Add to Longdo]
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loafer \Loaf"er\, n. [G. l[aum]ufer a runner, Prov. G. laufer,
   lofer, fr. laufen to run. See {Leap}.]
   1. One who loafs; a lazy lounger. --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   2. A type of shoe without laces which can be easily slipped
    on or off; -- originally a trademark; as, he bought a new
    pair of loafers.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loafer
   n 1: person who does no work; "a lazy bum" [syn: {idler},
      {loafer}, {do-nothing}, {layabout}, {bum}]
   2: a low leather step-in shoe; the top resembles a moccasin but
     it has a broad flat heel

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top