ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jitter

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jitter-, *jitter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jitter[VI] กระวนกระวาย, See also: ว้าวุ่นใจ, ไม่สบายใจ, งุ่นง่าน, Syn. fidget, fret, Ant. rest, relax
jitter[N] ความกระวนกระวายใจ, See also: ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ, Syn. nervousness, fidget, Ant. rest, repose
jittery[ADJ] ที่กระวนกระวายใจ, See also: ว้าวุ่นใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, Syn. anxious, nervous, agitated, Ant. calm, tranquil
jitterbug[N] การเต้นรำประเภทหนึ่งที่โลดโผน
jitterbug[VI] เต้นรำแบบโลดโผน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jitter(จิท'เทอะ) {jittered,jittering,jitters} n. ความกระวนกระวายใจ,ความตกอกตกใจ. vi. กระสับกระส่าย,กระวนกระวายใจ, Syn. tremble,fidget
jittery(จิท'เทอรี) adj. เครียด,กระวนกระวายใจ,กระสับกระส่าย -S.,skittery,fidgety

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jitter๑. เต้น, ไหว, พร่า๒. การเต้น, การไหว, การพร่า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jitterinessสะดุ้งผวา, การสั่นกระตุก [การแพทย์]
Jitters, Preappearanceอาการสั่นๆ [การแพทย์]
Jitteryอาการสั่นง่าย [การแพทย์]
Jittery Babiesเด็กอ้วนตัวโตมีอาการชักกระตุกทั้งตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A series of minor temblors Causes jitters throughout the Southland.Sm San Andreas Quake (2015)
Nothing soothes those pre-wedding jitters like the thought of falling and drowning.ไม่มีอะไรคลายความตื่นเต้นก่อนแต่งงานได้ เท่ากับคิดว่ากำลังจะตกลงไปตาย The Engagement Reaction (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
JITTERS    JH IH1 T ER0 Z
JITTERY    JH IH1 T ER0 IY0
JITTERBUG    JH IH1 T ER0 B AH2 G
JITTERBUGGING    JH IH1 T ER0 B AH2 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jitters    (n) ʤˈɪtəz (jh i1 t @ z)
jittery    (j) ʤˈɪtəriː (jh i1 t @ r ii)
jitterbug    (n) ʤˈɪtəbʌg (jh i1 t @ b uh g)
jitterbugs    (n) ʤˈɪtəbʌgz (jh i1 t @ b uh g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦躁[fán zào, ㄈㄢˊ ㄗㄠˋ, / ] jittery; twitchy; fidgety, #8,732 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jitterbug {m} (Tanz) | Jitterbug tanzenjitterbug | to jitterbug [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
ジタバグ[, jitabagu] (n) jitterbug [Add to Longdo]
ジッタ[, jitta] (n) {comp} jitter [Add to Longdo]
ジッター[, jitta-] (n) jitter [Add to Longdo]
ジルバ[, jiruba] (n) (abbr) (See ジタバグ) jitterbug [Add to Longdo]
データ依存ジッタ[データいぞんジッタ, de-ta izon jitta] (n) {comp} DDJ; data dependent jitter [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[, deyu-teisaikuru hizumi jitta] (n) {comp} DCD; duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
ランダムジッタ[, randamujitta] (n) {comp} RJ; random jitter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ依存ジッタ[データいぞんじった, de-ta izonjitta] DDJ, data dependent jitter [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
ランダムジッタ[らんだむじった, randamujitta] RJ, random jitter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jitter
   n 1: small rapid variations in a waveform resulting from
      fluctuations in the voltage supply or mechanical vibrations
      or other sources
   2: a small irregular movement

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top