ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jambon

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jambon-, *jambon*
Possible hiragana form: じゃんぼん
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฮม[n.] (haēm) EN: ham   FR: jambon [m]
ขาหมูรมควัน[n. exp.] (khā mū rom khwan) EN: smoked ham   FR: jambon fumé [m]
หมูแฮม[n. exp.] (mū haēm) EN: ham   FR: jambon [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
jambon(n ) |m| หมูแฮม, แฮม เช่น Tout est bon dans le jambon. Jambon blanc ou jambon fumé, en tranches ou en dés, chaud ou froid, le jambon est un trésor à la portée de tous.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jambon
   n 1: meat cut from the thigh of a hog (usually smoked) [syn:
      {ham}, {jambon}, {gammon}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 jambon /ʒɑ̃bɔ̃/ 
  ham

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top