ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jack of all trades

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jack of all trades-, *jack of all trades*, jack of all trade
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jack of all trades(idm) คนที่ทำงานหลายอย่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jack of all trades or kind of creepy?เขาชำชองไปซะทุกอย่าง ไม่ก็เป็นคนประหลาด My Brother's Keeper (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jack of all tradesA jack of all trades is a master of none.
jack of all tradesJack of all trades and master of none.
jack of all tradesJack of all trades, and master of none.
jack of all tradesJack of all trades is master of none.

Japanese-English: EDICT Dictionary
なんでも屋;何でも屋[なんでもや, nandemoya] (n) (1) Jack of all trades; (2) general merchant [Add to Longdo]
器用貧乏[きようびんぼう, kiyoubinbou] (adj-na, n) Jack of all trades and master of none [Add to Longdo]
多芸は無芸[たげいはむげい, tageihamugei] (exp) being multi-talented means never really being especially good at any one thing; jack of all trades, master of none [Add to Longdo]
百芸[ひゃくげい, hyakugei] (n) Jack of all trades [Add to Longdo]
万屋[よろずや, yorozuya] (n) (1) general merchant; (2) Jack of all trades [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jack of all trades
   n 1: a person able to do a variety of different jobs acceptably
      well
   2: a man skilled in various odd jobs and other small tasks [syn:
     {handyman}, {jack of all trades}, {odd-job man}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top