ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

introspective

IH2 N T R AH0 S P EH1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -introspective-, *introspective*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
introspective(adj) เหม่อลอย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
introspective(adj) คิดลึก, คิดอย่างลึกซึ้ง, คิดภายในใจ, ภายใน

CMU English Pronouncing Dictionary
INTROSPECTIVE IH2 N T R AH0 S P EH1 K T IH0 V
INTROSPECTIVE IH2 N T R OW0 S P EH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
introspective (j) ˌɪntrəspˈɛktɪv (i2 n t r @ s p e1 k t i v)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Introspective \In`tro*spec"tive\, a. [Cf. F. introspectif.]
   [1913 Webster]
   1. Inspecting within; seeing inwardly; capable of, or
    exercising, inspection; self-conscious.
    [1913 Webster]
 
   2. Involving the act or results of conscious knowledge of
    physical phenomena; -- contrasted with {associational}.
    --J. S. Mill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 introspective
   adj 1: given to examining own sensory and perceptual experiences
       [syn: {introspective}, {introverted}, {self-examining}]
       [ant: {extrospective}, {extroverted}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top