Search result for

homers

(97 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homers-, *homers*, homer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา homers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *homers*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homer(โฮ'เมอะ) n. นักกวีชาวกรีกโบราณผู้ประพันธ์เรื่อง IliadและOdyssey

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Homeric epithetฉายาแบบโฮเมอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Homeric simileอุปมาแบบโฮเมอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, Burns!HomerDancin' Homer (1990)
-Homer?- HomerThe Way We Was (1991)
How are you, Homer?- Hello. How are you, HomerThe Ugly American (1963)
- How about another beer, Homer?- Otra vez. - How about another beer, HomerThe Ugly American (1963)
- That's right, Homer.- That's right, HomerThe Ugly American (1963)
Bye, Homer.Bye, HomerThe Ugly American (1963)
Trowbridge-- may I call you Homer?- ฉันเรียกคุณว่า โฮเมอร์ ได้มั้ย? Spies Like Us (1985)
right! Homer. of course.ครับ โฮเมอร์ ใช่ Spies Like Us (1985)
Homer... when you walked into this tent, it was the most exciting moment of my life.ตอนที่คุณเดินเข้ามาในเต็นท์นี้ มันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตฉัน Spies Like Us (1985)
It's also a Winslow Homer rip-off, except you got whitey rowing' the boat there.เหมือนก๊อปมาจากวินสโลว์โฮเมอร์ เว้นแต่ชาวคอเคเชี่ยน ที่พายเรือ Good Will Hunting (1997)
Hey, Homer, you're not gonna believe this ! Junuh made a hole in one !นายต้องไม่เชื่อนี่แน่ จูเนอตีโฮลอินวัน The Legend of Bagger Vance (2000)
We'd love to join you and Scooby for another zany adventure but we need to hand in these slips before homeroom.เราอยากจะไปผจญภัยกับเธอกับ สกูบี นะ แต่ เราจำเป็นต้องส่งใบอนุญาตินี่ก่อน โฮมรูม Pilot (2001)
Let's hear from his homeroom teacher.เอาล่ะ เรามาฟังจากปาก อาจารย์ที่ปรึกษาของเขาบ้างดีกว่า Crazy First Love (2003)
Homeroom two of our senior year She was in my roomห้องสองรุ่นเรา เธออยู่ห้องเดียวกับชั้น Oldboy (2003)
"A big, big, homerun, homerun"ยิงใหญ่ โฮมรันอันยิ่งใหญ่ Nobody Knows (2004)
A big, big... homerun...ยิงใหญ่ โฮมรัน Nobody Knows (2004)
A big... homerun... In heaven...โฮมรันอันยิ่งใหญ่ ในสวรรค์ Nobody Knows (2004)
Check in with your homeroom monitor each day...อย่าลืมเช็คการบ้านทุกวันนะ The Perfect Man (2005)
It's Jae-in's homeroom teacher.ครูประจำชั้นของแจอิน Jenny, Juno (2005)
What I'm saying is, our homeroom teacher is dating the math teacher.ฉันพูดอะไร ครูประจำชั้นเรา ออกเดท กับครู เลขน่ะ My Girl and I (2005)
My class has collected up all their homeroom fees.หนูเก็บค่าโฮมรูมของเพื่อนๆเสร็จแล้วน่ะค่ะ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Homeroom, the Sports Festival, I've got everything.ฉันไม่เป็นไร My Boss, My Hero (2006)
Babe ruth's called shot-- the most famous homer he ever hit.ลูกเบสบอล เบ็บ รูท สุดยอดเจ้าบ้านที่เขาตีได้เลยนะ Bad News Blair (2007)
This is Mr. Kuniumi Maitake, the new assistant homeroom teacher.นี่คือ อาจารย์คุนิอุมิ ไมทาเกะ ผู้ช่วยอาจารย์โฮมรูมคนใหม่ Lovely Complex (2007)
Homer, they can hear you inside.โฮเมอร์ ชาวบ้านข้้ายในเขาได้ยินคุณพูดนะ The Simpsons Movie (2007)
Homer, I don't mean to be a Nervous Pervis... but if he falls, couldn't that make your boy a paraplege-arino?โฮเมอร์ ผมไม่อยากจะขัดความสนุกในครอบครัวหรอกนะ แต่ ถ้าลูกคุณตกลงไปนี่ อาจจะเป็นอัมพาตก็ได้นะ The Simpsons Movie (2007)
Homer!โฮเมอร์ The Simpsons Movie (2007)
Homer, you gotta get over here.โฮเมอร์ นายต้องมานี่ด่วนเลย The Simpsons Movie (2007)
Homer, it was you.ถ้าพบ กรุณส่งคืนโฮมเมอร์ ซิมป์สัน (ไม่มีรางวัลให้) The Simpsons Movie (2007)
We want Homer!ส่งตัวโฮเมอร์ออกมา! The Simpsons Movie (2007)
We want Homer!่ ส่งตัวโฮเมอร์ออกมา! The Simpsons Movie (2007)
Homer, you have to go out there, face that mob... and apologize for what you did.โฮเมอร์ คุณต้องออกไป เจรจากับม็อบนั่นนะ เผชิญหน้ากับความจริง และขอโทษทุกคน The Simpsons Movie (2007)
No, we won't. We just want Homer!ไม่ เราต้องการแค่โฮเมอร์ The Simpsons Movie (2007)
Homer!โฮเมอร์! The Simpsons Movie (2007)
Homer!โฮเมอร์ The Simpsons Movie (2007)
Homer!โฮเมอร์! The Simpsons Movie (2007)
Homer... in every marriage, you get one chance to say:โฮมเมอร์... . ในชีวิตแต่งงาน เรามีโอกาสครั้งเดียวที่จะบอกว่า The Simpsons Movie (2007)
Homer Simpson!โฮมเมอร์ ซิมป์สัน! The Simpsons Movie (2007)
Homer...โฮเมอร์ The Simpsons Movie (2007)
Homer Simpson... do you know why you are here?โฮมเมอร์ ซิมป์สัน เจ้ารู้ไหมว่า เจ้ามาทำอะไรที่นี่ The Simpsons Movie (2007)
Don't give up, Homer. You are closer than you think.อย่ายอมแพ้ โฮมเมอร์ มันใกล้กว่าที่เจ้าคิด The Simpsons Movie (2007)
Now Homer Simpson's gonna show he has cojones!เอาหล่ะ โฮเมอร์ ซิมป์สัน กำลังจะมาช่วยแล้ว.. อุ๊ปปส์ The Simpsons Movie (2007)
Homer do good?โฮเมอร์ทำได้ดีใช่ไหม? The Simpsons Movie (2007)
Actually, you doomed us all. Again. Nice knowing you, Homer.พ่อ ทำพวกเราซวยหนักกว่าเดิมอีก ยินดีที่ได้รู้จักนะ โฮมเมอร์ The Simpsons Movie (2007)
Homer?โฮมเมอร์! The Simpsons Movie (2007)
Sorry, Homer.โทษนะ โฮมเมอร์ The Simpsons Movie (2007)
I wish Homer was my father.หนูอยากให้โฮมเมอร์เป็นพ่อพวกเราจัง The Simpsons Movie (2007)
Hello, Homer.สวัสดี โฮเมอร์ The Simpsons Movie (2007)
Has the most for homerun security, right?แกแน่ใจนะว่าปลอดภัย War (2007)
No, if I wanted to skip school, I'd check into homeroom, and then sneak out Miss Robert's window, but you've always stressed honesty, so I'm being honest.ไม่ใช่,ถ้าหนูจะหนี รร. หนูแค่เข้าเรียนในชั่วโมง homeroom, แล้วก็แอบออกทางหน้าต่างห้อง Miss Robert, Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homerAll students looked up to their homeroom teacher.
homerAll the students look up to their homeroom teacher.
homerEven Homer sometimes nods.
homerEven Homer sometimes nods. [Proverb]
homerFourth, my homeroom class in Japan included students of a wide range of abilities.
homerHe translated Homer from the Greek into English.
homerHomeroom teachers should make every effort to keep in touch with their students.
homerMr Tanaka, our homeroom teacher, got married.
homerMy homeroom teacher is the same age as my mother.
homerMy mother is to meet with my homeroom teacher tomorrow.
homerWe have a homeroom meeting for ten minutes every morning.
homerWho is their homeroom teacher?

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMER    HH OW1 M ER0
HOMERS    HH OW1 M ER0 Z
HOMER'S    HH OW1 M ER0 Z
HOMERIC    HH OW0 M EH1 R IH0 K
HOMERUN    HH OW0 M R AH1 N
SCHOMER    SH OW1 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Homeric    (j) (h ou1 m e1 r i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチ[, a-chi] (n) (1) arch; (2) homerun (baseball); (P) [Add to Longdo]
アベックホームラン[, abekkuho-muran] (n) back-to-back homeruns (baseball) (wasei [Add to Longdo]
シシュフォス[, shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]
ホーマー[, ho-ma-] (n) homer (baseball); home run; (P) [Add to Longdo]
ホームルーム[, ho-muru-mu] (n) homeroom; (P) [Add to Longdo]
ランニングホーマー[, ranninguho-ma-] (n) running homer [Add to Longdo]
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work) [Add to Longdo]
一発[いっぱつ, ippatsu] (n-adv,n-t) (1) one shot; round; charge; (2) homerun (baseball); (P) [Add to Longdo]
猿も木から落ちる[さるもきからおちる, sarumokikaraochiru] (exp,v1) even monkeys fall from trees; anyone can make a mistake; pride comes before a fall; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
河童の川流れ[かっぱのかわながれ, kappanokawanagare] (exp) anyone can make a mistake; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
学活[がっかつ, gakkatsu] (n) (abbr) (See 学級活動) class activities; homeroom activities [Add to Longdo]
学級活動[がっきゅうかつどう, gakkyuukatsudou] (n) (See 学活) class activities; homeroom activities [Add to Longdo]
上手の手から水が漏れる[じょうずのてからみずがもれる, jouzunotekaramizugamoreru] (exp) (id) Even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
担任[たんにん, tannin] (n,vs) (1) in charge (of something); (2) (abbr) (See 担任教師) homeroom teacher; (P) [Add to Longdo]
担任の先生[たんにんのせんせい, tanninnosensei] (n) homeroom teacher; form teacher [Add to Longdo]
担任教師[たんにんきょうし, tanninkyoushi] (n) homeroom teacher [Add to Longdo]
知者も千慮に一失[ちしゃもせんりょにいっしつ, chishamosenryoniisshitsu] (exp) (id) Even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
褒める(P);誉める;賞める;称める[ほめる, homeru] (v1,vt) to praise; to admire; to speak well; (P) [Add to Longdo]
戛飛ばす;かっ飛ばす[かっとばす, kattobasu] (v5s,vt) to knock out (a homer); to slam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊利亚特[Yī lì yà tè, ㄧ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ, / ] Homer's Iliad [Add to Longdo]
奥德赛[Ào dé sài, ㄠˋ ㄉㄜˊ ㄙㄞˋ, / ] Homer's Odyssey [Add to Longdo]
奥迪修斯[Ào dí xiū sī, ㄠˋ ㄉㄧˊ ㄒㄧㄡ ㄙ, / ] Odysseus, hero of Homer's Odyssey [Add to Longdo]
荷马[Hé mǎ, ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ, / ] Homer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
褒める[ほめる, homeru] loben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top