ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hire-purchase

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hire-purchase-, *hire-purchase*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hire-purchase system[N] ระบบการเช่าซื้อ, See also: การเช่าซื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hire-purchaseการเช่าซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hire-purchaseเช่าซื้อ
hire-purchase toให้เช่าซื้อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช่าซื้อ[V] hire-purchase, See also: purchase by installment, Example: เขาตัดสินใจเช่าซื้อที่ดิน 3 แปลงเพื่อลงทุนทำธุรกิจ, Thai definition: ชื่อสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่าซื้อ[v. exp.] (chao-seū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase   FR: acheter en leasing ; louer-acheter
สัญญาเช่าซื้อ[n. exp.] (sanyā chao-seū) EN: hire-purchase agreement   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abzahlungsvertrag {m}; Mietkaufvertrag {m}hire-purchase agreement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割賦[かっぷ;わっぷ, kappu ; wappu] (n) allotment; quota; payment in installments; payment in instalments; hire-purchase [Add to Longdo]
分割払い[ぶんかつばらい, bunkatsubarai] (n) payment by installments; payment by instalments; hire-purchase; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hire-purchase
      n 1: installment plan; "we bought a car on the never-never"
           [syn: {hire-purchase}, {never-never}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top