ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grossing

G R OW1 S IH0 NG   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grossing-, *grossing*, gross
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you please stop talking? You're grossing out my baby.หยุดพูดเถอะ ลูกฉันคลื่นไส้ The Power of Madonna (2010)
I'm seeing a new side to you, sir. I gotta tell you, it's grossing me out.ผมได้เห็นอีกด้านของคุณแล้วครับ ต้องบอกเลยว่าทำผมปลื้มไปเลย 50 First Dates (2004)
You are so grossing me out right now.เธอนี่ ทะลึ่งจริงๆเลย American Beauty (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
GROSSING    G R OW1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grossing    (v) grˈousɪŋ (g r ou1 s i ng)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top