ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go back to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go back to-, *go back to*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go back to(phrv) ย้อน (เวลา) กลับ, Syn. carry back, go back
go back to(phrv) กินเวลานาน, Syn. date back to, go back
go back to(phrv) กลับไปเริ่มต้นใหม่
go back to(phrv) กลับไปยัง, See also: กลับไป, Syn. go back
go back to(phrv) แทนที่, See also: เข้ามาแทน, Syn. go back, go down to
go back to(phrv) ย้อนกลับ (การสนทนา) ไป ยัง, Syn. back to, get back to

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can never go back to Manderley again. That much is certain.เราไม่มีวันได้กลับไปที่เเมนเดอเลย์อีกเเน่ ไม่มีวัน Rebecca (1940)
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน... Rebecca (1940)
-Why can't we go back to our outfits?ทําไมเราไม่กลับไปพัก Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Have to go back to work.- ต้องกลับไปทำงาน The Godfather (1972)
Go back to New Hampshire, and I'll call you at your parents' house.กลับไปที่มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์และฉันจะโทรห​​าคุณที่บ้านพ่อแม่ของคุณ The Godfather (1972)
Go back to the house, wait for my call.Go back to the house, wait for my call. The Godfather (1972)
Go back to work. I don't want you to get in trouble.กลับไปทำงาน ผมไม่อยากให้คุณมีปัญหา Oh, God! (1977)
Before that, I think you have to go back to the Red Sea.ก่อนนั้นก็คงต้องย้อนกลับไปที่ทะเลแดง Oh, God! (1977)
Well, I'll go back to the states, but I'm not exactly sure what I'll do.อ๋อฉันกลับสหรัฐ, แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไร. Suspiria (1977)
You should go back to your seat now. Right, Clarence?เธอกลับไปนั่งที่ได้แล้วละ ใช่มั้ย คลาเรนซ์ Airplane! (1980)
I'll go back to the passengers.ผมจะกลับไปดูผู้โดยสาร Airplane! (1980)
To understand who he was, you have to go back to another time when the world was powered by the black fuel and the deserts sprouted great cities ofpipe and steel.เพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นใคร เราต้องย้อนไปในอดีตกาล ครั้งเมื่อโลกต้องขับเคลื่อน ด้วยพลังงานสีดำ... ...ทะเลทรายเป็นเมืองใหญ่ ที่เต็มไปด้วยท่อ และเหล็ก The Road Warrior (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go back toCan't go back; no place to go back to.
go back toDon't go back to sleep!
go back toGo back to your seat.
go back toHe persuaded his firm to let him go back to his old job.
go back toHe wants to go back to the wild.
go back toHomesickness is a longing to go back to where you are from.
go back toIn fall they go back to school.
go back toIt may seem like a hassle but I think you ought to go back to the basics and start over. Haste makes waste they say.
go back toI wanted to go back to your village.
go back toLet's go back to our places.
go back toThe summer vacation has come to an end, and we will have to go back to school.
go back toWe must go back to the Middle Ages to trace the origin.

Japanese-English: EDICT Dictionary
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp, v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute [Add to Longdo]
原点に帰る;原点に返る[げんてんにかえる, gentennikaeru] (exp, v5r) to go back to the starting point [Add to Longdo]
寝直す;寝なおす[ねなおす, nenaosu] (v5s) to go back to bed [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top