ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get right

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get right-, *get right*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get right[PHRV] ทำไม่ผิด (เช่น คำนวณ, การกระทำ)
get right[PHRV] ได้รับการบอกกล่าวอย่างถูกต้อง, Syn. get wrong

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need all the karma I can get right now.ตอนนี้ผมต้องการโชคทั้งหมดเท่าที่หาได้ Field of Dreams (1989)
I hear you, Ned. I'll get right back to you.ฉันได้ยินคุณเน็ด ฉันจะได้รับสิทธิกลับมาให้คุณ The Russia House (1990)
Well, now, here's a man who wants to get right down to it.นี่คือผู้ชายที่อยากจะเข้าเรื่องเร็วๆ Mulholland Dr. (2001)
I'll get right on it.ฉันจะตรวจดูเอง Yomigaeri (2002)
I'II get right to the point, Mr Sanderson.ขอพูดเข้าเป้าเลยนะ คุณแซนเดอร์สัน Bringing Down the House (2003)
And I'll get right back to you.แล้วผมจะโทรกลับไปครับ Swimming Pool (2003)
600000 people were killed to get rights for people and then with strokes of the pen over the next 30years judges applied those rights to capital and property while stripping them from people.มีคนถึง 600,000 คนต้องตายเพื่อเรียกร้องสิทธิให้ประชาชน แต่เพียงแค่ปลายปากกาตวัดไม่กี่ครั้งตลอด 30 ปีต่อมา ผู้พิพากษาก็ยกสิทธินี้ให้ทุนและกรรมสิทธิ์เอกชน The Corporation (2003)
I'll get right to the point.เอาล่ะ ฉันจะพูดตรง ๆ เลยแล้วกัน Sweet 18 (2004)
When you come home, I want to get right down to talking about regular things.เมื่อคุณอยู่บ้านชั้นอยากจะพูด เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปมากกว่า Walk the Line (2005)
You know how people are always saying, you gotta get right with Jesus if you want not to go to hell, you know.คุณรู้จักอย่างไรผู้คนเสมอกำลังพูดคุณต้องมีที่ถูกต้องกับพระเยซู ถ้าคุณต้องการไม่ให้ไปที่นรก, คุณรู้ Black Snake Moan (2006)
And I'll get right on it, but I need you to go with these men, please.ผมจะจัดการให้เอง แต่ผมขอให้คุณไปกับพวกนั้นด้วย นะ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
You pull yourself together, and you get right back on the horse.- แล้วเธอก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางเอง Spider-Man 3 (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰まる所;詰まるところ;つまる所;詰まる処;つまる処[つまるところ, tsumarutokoro] (adv) (See 詰まり・つまり・2) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top