ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

firmen

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firmen-, *firmen*
German-Thai: Longdo Dictionary
Firmen(n) |pl.|, See also: die Firma

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Firmen...corporate [Add to Longdo]
Firmenanwalt {m}; Firmenanwältin {f}corporate lawyer [Add to Longdo]
Firmenbild {n}; Firmenerscheinungsbild {n}corporate design [Add to Longdo]
Firmenimage {n}corporate identity [Add to Longdo]
Firmeninhaber {m} | Firmeninhaber {pl}firm owner | firm owners [Add to Longdo]
Firmenkultur {f}corporate culture [Add to Longdo]
Firmenkundeneinlage {f}corporate account deposit [Add to Longdo]
Firmenname {m}company name [Add to Longdo]
Firmenschild {n}nameplate [Add to Longdo]
Firmenschild {n} | Firmenschilder {pl}sign of company | signs of companies [Add to Longdo]
Firmenschild {n} | Firmenschilder {pl}signboard | signboards [Add to Longdo]
Firmensitz {m}office; principal office [Add to Longdo]
Firmensprecher {m}; Firmensprecherin {f}liason officer of a firm [Add to Longdo]
Firmenwerbung {f}corporate advertising [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Firmen /firmən/ 
   companies; firms

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Firmen... /firmən/
   corporate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top