ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finnan

F IH1 N AH0 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finnan-, *finnan*
Possible hiragana form: ふぃんなん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finnan haddie[N] ปลาแฮดด็อครมควัน, Syn. finnan haddock

CMU English Pronouncing Dictionary
FINNAN F IH1 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finnan (n) fˈɪnən (f i1 n @ n)
finnan haddie (n) fˌɪnən-hˈædiː (f i2 n @ n - h a1 d ii)
finnan haddock (n) fˌɪnən-hˈædək (f i2 n @ n - h a1 d @ k)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finnan
   n 1: haddock usually baked but sometimes broiled with lots of
      butter [syn: {finnan haddie}, {finnan haddock}, {finnan},
      {smoked haddock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top