ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cule

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cule-, *cule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cule[SUF] เล็ก, See also: จิ๋ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culet(คิว'เลท) n. หน้าเล็ก ๆ ที่ฐานเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,
culex(คิว'เลคซฺ) n. ยุงจำพวก Culex เช่นยุงบ้านทั่วไป -pl. cullices
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง
animalcule(แอนนิแมล' คูล) n. สัตว์ขนาดเล็ก, จุลินทรีย์, สัตว์จุลินทรีย์. -animalcular, animalculine, animalculous adj.
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
corpuscule(คอร์'พัสเซิล,-คิวล์) n. เม็ดเลือด,เม็ดเล็ก ๆ ,อนุภาค, See also: corpuscular adj.
crepuscule(คริพัส'คิว) n. สายัณห์,ยามโพล้เพล
esculent(เอส'คิวเลินทฺ) adj. เหมาะใช้เป็นอาหาร,กินได้ n. สิ่งที่กินได้ (โดยเฉพาะผัก)
flocculent(ฟลอค'คิวเลินทฺ) adj. เป็นก้อนปุย,คล้ายขนแกะ., See also: flocculence,flocculency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
corpuscule(n) เม็ดเลือด
herculean(adj) แข็งแรง,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ
molecule(n) โมเลกุล,อณู
ridicule(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,หยอกล้อ,ยั่วเย้า
succulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความฉ่ำ,ความชุ่ม
succulent(adj) ฉ่ำ,มีน้ำมาก,อุดมสมบูรณ์,ชุ่ม
truculence(n) ความดุร้าย,ความก้าวร้าว,ความห้าวหาญ
truculent(adj) ดุร้าย,ก้าวร้าว,ห้าวหาญ,ตึงตัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Culexยุงคิวเล็กซ์,ยุงพวกคิวเลกซ์,ยุงรำคาญ [การแพทย์]
culexคิวเลกซ์, ชื่อจีนัสของยุงพวกหนึ่ง  อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนทั่วไป เป็นพาหะของโรคเท้าช้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Culex, Genusตระกูลยุงรำคาญ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa lek) EN: small letter   FR: lettre minuscule [f]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อัณฑะ[n.] (antha) EN: scrotum ; testicles ; testis   FR: scrotum [m] ; testicule [m]
อณู[n.] (anū) EN: molecule   FR: molécule [f]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อนุภาค[n.] (anuphāk) EN: particle   FR: particule [f]
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant

CMU English Pronouncing Dictionary
CULEX    K Y UW1 L EH0 K S

French-Thai: Longdo Dictionary
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
オクラ[, okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P) [Add to Longdo]
オリーブ姫啄木鳥[オリーブひめきつつき;オリーブヒメキツツキ, ori-bu himekitsutsuki ; ori-buhimekitsutsuki] (n) (uk) olivaceous piculet (species of bird, Picumnus olivaceus) [Add to Longdo]
キャッサバ[, kyassaba] (n) cassava (Manihot esculenta); manioc; tapioca [Add to Longdo]
クチクラ[, kuchikura] (n) cuticule (lat [Add to Longdo]
グラム分子[グラムぶんし, guramu bunshi] (n) gram molecule [Add to Longdo]
タロ芋[タロいも, taro imo] (n) taro (Colocasia esculenta); cocoyam; dasheen [Add to Longdo]
ナイキハーキュリーズ[, naikiha-kyuri-zu] (n) Nike Hercules; (P) [Add to Longdo]
ナインスパインバットフィッシュ[, nainsupainbattofisshu] (n) ninespine batfish (Zabidius novemaculeatus, species of Indo-Pacific spadefish found from Indonesia to northwestern Australia) [Add to Longdo]
ハーキュリーズ;ヘラクレス;ヘーラクレース;ヘルクレス[, ha-kyuri-zu ; herakuresu ; he-rakure-su ; herukuresu] (n) (1) Hercules; Herakles; (2) (ヘルクレス only) (abbr) Dynastes hercules (variety of rhinoceros beetle) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分子[ぶんし, bunshi] numerator, element, molecule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top