ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

closed loop

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -closed loop-, *closed loop*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
closed loop๑. วงวนปิด๒. วงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ infinite loop] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
closed loop๑. วงวนปิด๒. วงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ infinite loop] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closed Loop การเวียนกลับมาใช้, ห่วงปิด
การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตโดย ตรงและป้องกัน มิให้ของเสียรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So a closed loop like that will help you disguise the boundaries of the dream you create.ดังนั้นวงปิดเช่นนั้น ... ... จะช่วยให้คุณปลอมขอบเขตของความฝันที่คุณสร้าง Inception (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
無限ループ[むげんループ, mugen ru-pu] (n) infinite loop; closed loop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開ループ[かいループ, kai ru-pu] closed loop [Add to Longdo]
無限ループ[むげんループ, mugen ru-pu] infinite loop, closed loop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  closed loop
      n 1: a control system with a feedback loop that is active [syn:
           {closed loop}, {closed-loop system}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top