ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

churls

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -churls-, *churls*, churl
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา churls มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *churls*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
churl[N] คนที่หยาบคาย, Syn. boor, yokel
churlish[ADJ] หยาบคาย, Syn. rude, vulgar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish

English-Thai: Nontri Dictionary
churl(n) คนอารมณ์ร้าย,คนหยาบคาย,คนชั้นต่ำ,คนบ้านนอก
churlish(adj) หน้างอ,อารมณ์ร้าย,หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would like half-pint of churly.ฉันอยากจะได้เหล้าเชอร์รี่ซักครึ่งไพน์ Love Actually (2003)
Yes, well, under the circumstances, it seems a little churlish not to meet the woman responsibleครับ ภายใต้พฤติการณ์แล้ว มันเหมือนกับการหยาบคายนะครับ ถ้าเราจะไม่ยอมพบกับผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุ Letters to Juliet (2010)
Careful, the churlish fellow we spied before could still be here, and he may or may not be armed.ระวังด้วย สหายผู้หยาบคาย เราเคยสืบมาก่อน เขาอาจยังอยู่ที่นี่และเขาอาจจะหรือไม่ก็คงเตรียมอาวุธแล้ว Neighborhood Watch (2012)
Well, it would be churlish to refuse.อืม ให้ผมเดา เอาความลับไปขาย The Six Thatchers (2017)
Two years ago while on vacation in Austria, she met and married Dr Kurt Zubrovnik.Vor zwei Jahren, während eines Österreichurlaubs, traf und heiratete sie Dr Kurt Zubrovnik. Zubrovnik's Ghost (1966)
Twenty-eight. Served Regina Churly Prison.28. Haft im Regina-Churly-Gefängnis. Bloodline (1979)
Iwas ready for a lazy week of serious scuba diving off the Grand Keys.Eigentlich wollte ich mir gerade einen netten Tauchurlaub gönnen. Gold Rush (1989)
Saw it on a scuba diving trip.Den habe ich im Tauchurlaub gesehen. I Wasn't Ready (2013)
My mom said the Murphys' phones and the Churleys' changed, too.Mom sagt, die Handys der Murphys und Churleys seien auch betroffen. Earth to Echo (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้งอน[ADJ] peevish, See also: petulant, churlish, fractious, Example: เธอเป็นหญิงที่ประเสริฐที่สุดแม้จะขี้งอนและใจน้อยแต่เธอก็ห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
โฉ่งฉ่าง[ADJ] blunt, See also: churlish, rude, unmannerly, Syn. เปิดเผย, Example: เธอเป็นคนนิสัยโฉ่งฉ่างอย่างนี้เอง มีอะไรก็พูดตรงไปตรงมา
คนชั้นต่ำ[N] churl, See also: boor, lower class person, Syn. ชนชั้นต่ำ, Ant. คนชั้นสูง, Example: ผู้ดีมีตระกูลมักไม่เห็นหัวคนชั้นต่ำทั้งหลาย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้งอน[adj.] (khī-ngøn) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious   
คนชั้นต่ำ[n. exp.] (khon chan tam) EN: churl   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHURLISH CH ER1 L IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
churl (n) tʃˈɜːʳl (ch @@1 l)
churls (n) tʃˈɜːʳlz (ch @@1 l z)
churlish (j) tʃˈɜːʳlɪʃ (ch @@1 l i sh)
churlishly (a) tʃˈɜːʳlɪʃliː (ch @@1 l i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flegel {m} | Flegel {pl}churl | churls [Add to Longdo]
Grobian {m} | Grobiane {pl}churl | churls [Add to Longdo]
Ungehobeltheit {f}churlishness [Add to Longdo]
flegelhaftchurlish [Add to Longdo]
flegelhaft {adv}churlishly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top