ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chief mourner

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chief mourner-, *chief mourner*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chief mournern. เจ้าภาพศพ,ญาติผู้ใกล้ชิดที่สุดของผู้ตาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The chief mourner- ยูน คุง โฮ เจ้าภาพ April Snow (2005)
Asking a chief mourner to change programe is also not good.การขอให้คนที่มีทุกข์อย่างหนักเปลี่ยนรายการก็คงไม่ค่อยดี Dae Mul (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
施主[せしゅ, seshu] (n) chief mourner; donor; benefactor [Add to Longdo]
喪主[もしゅ, moshu] (n) chief mourner; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top