Search result for

cane

(93 entries)
(0.0367 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cane-, *cane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cane[N] ไม้เท้า, Syn. walking stick, staff
cane[N] ไม้ไผ่
cane[N] ไม้เรียว, Syn. stick
caned[SL] เมาเหล้าหรือเมายา
cane sugar[N] ซูโครส, See also: น้ำตาลที่ได้จากอ้อย, Syn. sucrose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cane(เคน) {caned,caning,canes} n. ก้านไม้สั้น,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ไม้จำพวกที่มีต้นยาวเป็นปล้อง,ไม้ตะพด vt. ใช้หวายสาน,ใช้ไม้หวดหรือตี, Syn. stick
cane sugarn. น้ำตาลอ้อย,น้ำตาลทราย
arcane(อาร์'เคน) adj. ลึกลับ, ลี้ลับ (secret)
buccaneer(บัค'คะเนียร์) n. โจรสลัด., See also: buccaneerish adj. ดูbuccaneer
carcanet(คาร์'คะเนท) n. สายสร้อยคอเพชรพลอย.
chicane(ชิเคน') n. การหลอก,เพทุบาย,การไม่มีไพ่สำคัญในมือ (เกมไพ่บริดจฺ์) ,เล่ห์. -v.ใช้เล่ห์หลอก, See also: chicaner n., Syn. deception
chicanery(ชิเค'นะรี) n. เพทุบาย,เล่ห์,เล่ห์กล,การใช่เล่ห์หลอก, Syn. deception
hurricane(เฮอ'ระเคน) n. พายุเฮอริเคน เป็นพายุหมุนเขตร้อน ที่รุนแรงที่สุด
hurricane lampตะเกียงปล่องแก้วกันลม
sugar canen. ต้นอ้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
cane(n) ไม้เท้า,ไม้ตะพด,ไม้เรียว,ปล้อง
cane(vt) เฆี่ยน,ตี,โบย,ลงแส้,หวด
CANE cane sugar(n) น้ำตาลทราย,น้ำตาลอ้อย
buccaneer(n) โจรสลัด
carcanet(n) สายสร้อย
chicanery(n) เล่ห์กล,เล่ห์เพทุบาย,กลอุบาย
HURRICANE hurricane lamp(n) ตะเกียงเจ้าพายุ
hurricane(n) พายุเฮอร์ริเคน
sugarcane(n) อ้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canescentหงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canescent; hoary-ขนสั้นสีเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canesไม้เท้า [การแพทย์]
Canes, Laserไม้เท้าเลเซอร์ [การแพทย์]
Canes, Quadไม้เท้า4ขา,ไม้เท้าฐานกว้าง [การแพทย์]
Canes, Tripodไม้เท้า3ขา [การแพทย์]
Canestenคาเนสเทน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Cane.ไม้เท้ามา.. Birthmarks (2008)
Give me my cane...ส่งไม้เท้ามา Birthmarks (2008)
No cane.ไม่ต้องมีไม้เท้า Birthmarks (2008)
Cane prints.รอยไม้เท้า Lucky Thirteen (2008)
He's gonna see this little old man walk without the use of a crutch or a cane.พระองค์จะทรงเห็นชายชราผู้นี้เดินได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำหรือไม้เท้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
A single cane, back straight as an arrow...ไม้เท้าข้างเดียว แถมหลังตรงเหมือนลูกศร The Curious Case of Benjamin Button (2008)
# I was diggin' a well, with an old blood stain # # poking around with a blind man's cane ## I was diggin' a well, with an old blood stain #. # poking around with a blind man's cane #. Rambo (2008)
- Yeah, a cane or something there, buddy? - I got your cane right here.ไม้เท้าปะ... Shutter (2008)
Where's my cane? I just had it here.ไม้เท้าฉันล่ะ เพิ่งวางไว้นี่เอง Up (2009)
his mom didn't want him to use a cane, so, he, uh.แม่เขาไม่อยากให้เขาใช้ไม้เท้า เขาก็เลย.. The Big Wheel (2009)
well, to them, I say, "Yes, we cane."ฉันขอบอกว่า "ใช่ เราทำได้" Preggers (2009)
With a cane?พร้อมกับ... กับไม้เท้า? Beyond Here Lies Nothin' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caneA staff is used to help steady yourself when walking, much like a cane.
caneIt crawls on all fours as a baby, then learns to walk on two legs, and finally needs a cane in old age.
caneIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them, or hit them several strokes with a cane, on their backs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพด[N] walking-stick, See also: cane, rod, Syn. ไม้ตะพด, Example: คุณปู่เดินไม่ค่อยไหวจึงต้องใช้ตะพดช่วย, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้ถืออย่างหนึ่งทำด้วยไม้รวกเป็นต้น ยาวประมาณ 1 เมตร
ไม้ขี้ฉ้อ[N] rod, See also: cane, whip, lash, Count unit: ท่อน, อัน, Thai definition: ไม้เรียวที่ปลายแตกแยกเป็น 2 แฉก ที่เรียกว่า ไม้ขี้ฉ้อ เพราะตีครั้งเดียวได้ 2 แนว เท่ากับตี 2 ครั้ง
ไม้เท้า[N] staff, See also: cane, walking stick, crutch, strut, Syn. ไม้สักกะเท้า, Example: ชายชราใช้ไม้เท้ายันพื้นค่อยๆ พยุงตัวยืนขึ้นด้วยความระมัดระวัง, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้หรือสิ่งอื่นๆ สำหรับถือยันตัวหรือเดิน
ไม้ยาว[N] cane, See also: stick, club, cudgel, rod, Syn. ไม้พลอง, Thai definition: ไม้ที่ใช้เป็นอาวุธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลเคน[n.] (alkhēn) EN: alkane   FR: alcane [m]
เบียร์กระป๋อง[n. exp.] (bīa krapǿng) EN: can of beer   FR: canette de bière [f]
หีบอ้อย[v. exp.] (hīp øi) EN: press sugarcane   
เฮอร์ริเคน[n.] (hoērikhēn) EN: hurricane   FR: ouragan [m]
จักรยาน[n.] (jakkrayān) EN: bicycle ; bike ; cycle   FR: bicyclette [f] ; vélo [m] ; bécane [f] (fam.) ; cycle [m]
โจรสลัด[n.] (jōnsalat) EN: pirate ; buccaneer   FR: pirate [m] ; boucanier [m] ; forban [m]
โค้กแคน[n. exp.] (khōk khaēn) EN: can of Coke   FR: canette de Coke [f] = cannette de Coke [f]
คนที่คอยจับผิด[n. exp.] (khon thī khøi jap phit) EN: hairsplitting person   FR: ergoteur [m] ; ergoteuse [f] ; chicaneur [m] ; chicaneuse [f] ; coupeur de cheveux en quatre [m]
โครงเรื่อง[n. exp.] (khrōng reūang) EN: story line ; plot   FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible   FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner

CMU English Pronouncing Dictionary
CANE    K EY1 N
CANED    K EY1 N D
CANES    K EY1 N Z
CANEZ    K AA0 N EH1 Z
CANEDO    K AA0 N EY1 D OW0
CANEDY    K AH0 N IY1 D IY0
CANELO    K AH0 N EH1 L OW0
CANEPA    K AA0 N EH1 P AH0
CANEVARI    K AA0 N EH0 V AA1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cane    (v) (k ei1 n)
caned    (v) (k ei1 n d)
canes    (v) (k ei1 n z)
Canelo    (n) (k @ n e1 l ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rohrzucker {m}cane sugar [Add to Longdo]
Spazierstock {m} | Spazierstöcke {pl}cane | canes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]
カンディル[, kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish [Add to Longdo]
ケイン[, kein] (n) cane [Add to Longdo]
シケイン[, shikein] (n) chicane [Add to Longdo]
シマイソハゼ[, shimaisohaze] (n) candycane pygmy goby (Trimma cana, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
ハリケーン(P);ハリケイン[, harike-n (P); harikein] (n) hurricane; (P) [Add to Longdo]
ハリケーン・カトリーナ;ハリケーンカトリーナ[, harike-n . katori-na ; harike-nkatori-na] (n) Hurricane Katrina (2005) [Add to Longdo]
ヘキサデカン[, hekisadekan] (n) hexadecane [Add to Longdo]
ヘプタデカン[, heputadekan] (n) heptadecane [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手杖[shǒu zhàng, ㄕㄡˇ ㄓㄤˋ, ] cane [Add to Longdo]
[guǎi, ㄍㄨㄞˇ, ] cane [Add to Longdo]
猎犬座[liè quǎn zuò, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Canes Venatici (constellation) [Add to Longdo]
蔗糖[zhè táng, ㄓㄜˋ ㄊㄤˊ, ] cane sugar; sucrose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cane \Cane\ (k[=a]n), n. [OE. cane, canne, OF. cane, F. canne,
   L. canna, fr. Gr. ka`nna, ka`nnh; prob. of Semitic origin;
   cf. Heb. q[=a]neh reed. Cf. {Canister}, {canon}, 1st
   {Cannon}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.)
    (a) A name given to several peculiar palms, species of
      {Calamus} and {D[ae]manorops}, having very long,
      smooth flexible stems, commonly called rattans.
    (b) Any plant with long, hard, elastic stems, as reeds and
      bamboos of many kinds; also, the sugar cane.
    (c) Stems of other plants are sometimes called canes; as,
      the canes of a raspberry.
      [1913 Webster]
 
         Like light canes, that first rise big and brave.
                          --B. Jonson.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the Southern United States {great cane} is the
      {Arundinaria macrosperma}, and {small cane} is.
      {Arundinaria tecta}.
      [1913 Webster]
 
   2. A walking stick; a staff; -- so called because originally
    made of one of the species of cane.
    [1913 Webster]
 
       Stir the fire with your master's cane. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. A lance or dart made of cane. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Judgelike thou sitt'st, to praise or to arraign
       The flying skirmish of the darted cane. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A local European measure of length. See {Canna}.
    [1913 Webster]
 
   {Cane borer} (Zool.), A beetle {(Oberea bimaculata)} which,
    in the larval state, bores into pith and destroy the canes
    or stalks of the raspberry, blackberry, etc.
 
   {Cane mill}, a mill for grinding sugar canes, for the
    manufacture of sugar.
 
   {Cane trash}, the crushed stalks and other refuse of sugar
    cane, used for fuel, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cane \Cane\ (k[=a]n), v. t. [imp. & p. p. {Caned} (k[=a]nd); p.
   pr. & vb. n. {Caning}.]
   1. To beat with a cane. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To make or furnish with cane or rattan; as, to cane
    chairs.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cane
   n 1: a stick that people can lean on to help them walk
   2: a strong slender often flexible stem as of bamboos, reeds,
     rattans, or sugar cane
   3: a stiff switch used to hit students as punishment
   v 1: beat with a cane [syn: {cane}, {flog}, {lambaste},
      {lambast}]

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 cane
    dog
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top