Search result for

cadi

(42 entries)
(0.0352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cadi-, *cadi*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cadi(คา'ดี,เค'ดี) n. ผู้พิพากษาในชุมชนมุสลิม,ดะโต๊ะ, Syn. kadi
cadiniosisn. ภาวะฝุ่น cadmium จับปอด
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาณานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)
arcadia(อาร์เค'เดีย) n. ชื่อที่ราบสูงแห่งหนึ่งในประเทศกรีซโบราณที่มีผู้คนอยู่อย่างง่าย ๆ และไร้เดียงสา, ชื่อเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอเนีย
arcadian(อาร์เค'เดียน) adj. เกี่ยวกับ Arcadia, อย่าง่าย ๆ , ลูกทุ่ง, ไร้เดียงสา. n. ชาวเมือง Arcadia. -Arcadianism n.
peccadillo(เพคดะดิล'โล) ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ,บาปน้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cadit quaestio (L.)เรื่องที่หมดปัญหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here's a list of the gps coordinates from the cadillac Kendrick and Finn Garrety used.นี่คือพิกัดจีพีเอสจากรถคาดิแลคที่เค็นดริกและฟินน์ กาเร็ตตี้ ใช้ Look What He Dug Up This Time (2009)
How the hell did we lose a cadillac?เราทำรถคาดิแลคหายได้ไง Look What He Dug Up This Time (2009)
A cadillac, I think. You know, the big one.คิดว่า คาดิแลค นึกออกมั้ย? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Do what you want with a man, but do not fuck with his Cadillac.ผู้ชายนะ จะทำอะไรก็ได้ แต่อย่ายุ่งกับรถ Cadillac Zombieland (2009)
Well, I'll be sure to tuck the top down... on my Cadillac.ทอม คุณมาทำอะไรที่นี่น่ะ ถามได้ ผมก็กำลังเซ็นเอกสารน่ะสิ My Bloody Valentine (2009)
I need a BOLO on a black Cadillac limousine, tag number S- K-five-two-six, letter O.ผมอยากให้ออกตามหารถลีมูซีน คาดิแลค สีดำ ป้ายทะเบียน S - K Dude, Where's My Groom? (2009)
Yeah, it's a Cadillac.คาดิแลคเชียวนะ Hick (2011)
Can I take the Cadillac?หนูเอารถคาดิลแล็คไปได้มั้ย The Help (2011)
We promised the Cadillac to Carlton and Rebecca tonight, so William's cousin will just have to come pick you up himself.เราสัญญาว่าคืนนี้จะให้ คาร์ลตันกับรีเบ็คก้าเอารถไป ฉะนั้นลูกพี่ลูกน้องของวิลเลี่ยม จะต้องมารับลูก The Help (2011)
Wise up, kid. How do you think he got that Cadillac?ฉลาดหน่อย ไอ้หนู นายคิดว่าเขาซื้อคาดิแล็กมาได้ยังไงล่ะ The Bittersweet Science (2011)
I was almost honest. I stole a cadiquinho anything...มีเกียรติจริงๆนะ เกือบๆ แฮปเงินนิดหน่อย Mirror Mirror (2012)
- A cadiquinho?-นิดหน่อย? Mirror Mirror (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาดิซ[n. prop.] (Kādis) EN: Cadiz   FR: Cadix

CMU English Pronouncing Dictionary
CADIZ    K AH0 D IY1 Z
CADIEUX    K AE1 D IY0 OW0
CADILLAC    K AE1 D AH0 L AE2 K
CADILLACS    K AE1 D AH0 L AE2 K S
CADILLAC'S    K AE1 D AH0 L AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cadiz    (n) (k @1 d i1 z)
Cadillac    (n) (k a1 d @ l a k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cadillac {m}cadillac [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカディア[, arukadeia] (n,adj-no) arcadia; (P) [Add to Longdo]
カスケードメニュー[, kasuke-domenyu-] (n) {comp} cascading menu [Add to Longdo]
キャデラック[, kyaderakku] (n) Cadillac [Add to Longdo]
サーカディアンリズム[, sa-kadeianrizumu] (n) circadian rhythm [Add to Longdo]
王道楽土[おうどうらくど, oudourakudo] (n) Arcadia, presided over by a virtuous king [Add to Longdo]
概日リズム[がいじつリズム, gaijitsu rizumu] (n) circadian rhythm [Add to Longdo]
打たせ湯[うたせゆ, utaseyu] (n) (in an onsen) stream of water cascading onto one's back; pelting water; waterfall shower [Add to Longdo]
飛七節[とびななふし;トビナナフシ, tobinanafushi ; tobinanafushi] (n) (uk) Micadina phluctaenoides (species of stick insect) [Add to Longdo]
理想郷[りそうきょう, risoukyou] (n) ideal land; earthly paradise; Utopia; Arcadia [Add to Longdo]
立てこもり;立て篭り;立て籠り;楯籠り[たてこもり, tatekomori] (n) (1) shutting oneself in (one's room, etc.); (2) barricading oneself in (a fort, etc.) while being besieged [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凯迪拉克[Kǎi dí lā kè, ㄎㄞˇ ㄉㄧˊ ㄌㄚ ㄎㄜˋ, / ] Cadillac, #25,769 [Add to Longdo]
加的斯[Jiā dì sī, ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄙ, ] Cádiz, Spain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Cadi \Ca"di\, n. [Turk. See {Alcalde}.]
     An inferior magistrate or judge among the Mohammedans,
     usually the judge of a town or village.
     [1913 Webster] Cadie

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top