หรือคุณหมายถึง boßi?
Search result for

bossi

(25 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bossi-, *bossi*
Possible hiragana form: ぼっし
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bossingเนื้องอกบนผิวกระดูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He sure likes bossing everyone else around.เขาชอบสั่งทุกคน Boxed In (2008)
Stop bossing me around, Dean.นายเป็นคนนำ เป็นคนคุม When the Levee Breaks (2009)
His forehead... the frontal bossing is far too prominent.หน้าผากของเขา... สมองส่วนหน้าของเขา ยื่นออกมามากเกินไป The Dwarf in the Dirt (2009)
Across the river in Bossier.ข้ามแม่น้ำไปบอสเซอร์ ทำไมเหรอ Everything Is Broken (2010)
Yeah, she should totally be bossing us around right now.-ใช่ปกติ เธอจะต้อง เจ้ากี้เจ้าการ สั่งนู่นนี่นั่น. Never Been Kissed (2010)
Well, I heard Alec bossing him around on the boat the other day and then barking at him in front of Vickie.ฉันได้ยินตอนที่ อเล็ก สั่งเขาทำโน่นนี่ ตอนที่อยู่ที่เรือ เมื่อวันก่อน แล้วก็ว่าเขาต่อหน้าวิคกี้ด้วย Sketchy (2010)
I still ve performing, but thanks to Mr. Shue and the school musical, I've finally discovered my true passion... bossing everyone around.ผมยังรักการแสดงอยู่ แต่ต้องขอบคุณครูชูว์ และละครเพลงโรงเรียน ที่ทำให้ผมค้นพบ สิ่งที่ผมรักจริงๆ... The First Time (2011)
You really like bossing people around, don't you?คุณชอบ Bossing คนรอบข้างไม่ได้คุณ? Disconnect (2012)
And I care about you, too, even if I have odd ways of showing it like, you know, bossing you around or making fun of your hair.และฉันแคร์คุณมาก ถึงแม้วิธีที่ฉันแสดงออก อย่างเช่น ชั้นอาจจะจู้จี้นายบ้าง ล้อทรงผมนายบ้าง The Backup Dan (2012)
If the Olsen twins can build a fashion empire bossing around pattern drafters, then so can I.ถ้าแฝดโอลเซนสามารถ สร้างอาณาจักรแฟชั่น ด้วยการบงการงานสเก็ตช์แบบได้ หนูก็ต้องทำได้เหมือนกัน Gone Maybe Gone (2012)
Bossing me around right away like this...ทำเหมือนมันเป็นที่ของเขาตั้งแต่มาถึงเลย? Episode #1.3 (2012)
I miss her bossing me around.ฉันคิดถึงเวลาเธอคอยจู้จี้กับฉัน Still (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOSSI    B OW1 S IY0
BOSSIE    B AO1 S IY0
BOSSIDY    B AO1 S AH0 D IY0
BOSSIER    B AO1 S IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bossier    (j) (b o1 s i@ r)
bossing    (v) (b o1 s i ng)
bossiest    (j) (b o1 s i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空押し[からおし, karaoshi] (n,vs) embossing; inkless stamping [Add to Longdo]
打ち出し;打出し[うちだし, uchidashi] (n) (1) embossing a pattern; repoussé; hammering; (2) (See 打ち出し太鼓) drum signaling the end of a performance; (3) serve (e.g. in tennis); drive (in golf) [Add to Longdo]
彫り上げ;彫上げ[ほりあげ, horiage] (n) relief work; embossing [Add to Longdo]
彫り上げ細工[ほりあげざいく, horiagezaiku] (n) relief work; embossing [Add to Longdo]
頤使;頤指[いし, ishi] (n,vs) (See あごで使う・1) bossing someone around; having a person under one's control [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top