ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

badges

B AE1 JH IH0 Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badges-, *badges*, badge
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
badges of fraudสิ่งที่ส่อเจตนาฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Badges?ขอดูตรา Jason Bourne (2016)
We don't need no stinkin' badges!เราไม่เอาตราเห่ยๆ นี่หรอก Blazing Saddles (1974)
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น Jaws (1975)
All radiation badges will be collected at 5:00 p.m. this afternoon.อุปกรณ์ในการส่องรังสีจะถูกรวบรวมตอน 5 โมงเย็น เย็นนี้ Resident Evil (2002)
Lab coats, badges. Those people used to work here!เสื้อคลุม, ป้ายชื่อ พวกมันก็คือคนที่ทำงานที่นี้ Resident Evil (2002)
And you go and sign up with the same fake badges... that wanted to cut you up and use you for bait.ไปเป็นเครื่องมือหากินให้กับมัน คิดได้ไง ริดดิค The Chronicles of Riddick (2004)
This isn't gonna work. Come on,these badges are fake.นี่ต้องไม่เข้าท่าแน่ๆ Yellow Fever (2008)
Those badges are worthless in here,bro.ตรานั่นไม่มีความหมายที่นี่หรอก ไอ้น้อง Raging Cannibal (2008)
Trophies. Killer took their badges.ของที่ระลึก ฆาตกรเอาตราพวกเขาไปด้วย Brothers in Arms (2008)
In this case, the unsub took the officer's badges.ในกรณีนี้ ผู้ต้องสงสัย เก็บตราตำรวจไป Brothers in Arms (2008)
See these? These are my Wilderness Explorer badges.เห็นนี่มั้ยครับ เครื่องหมายของนักสำรวจ Up (2009)
There's a big ceremony, and all the dads come, and they pin on our badges.พ่อของทุกคนจะต้องมาร่วมงาน ติดตราสัญลักษณ์ของเรา Up (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
BADGES    B AE1 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badges    (n) bˈæʤɪz (b a1 jh i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top