Search result for

attires

(79 entries)
(0.5951 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attires-, *attires*, attire
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา attires มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *attires*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attire[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Syn. clothes, finery
attire[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว, Syn. clothe, array
attire in[PHRV] แต่งตัว (เป็นพิเศษ), See also: ใส่เสื้อผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn

English-Thai: Nontri Dictionary
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
attire(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Also he must not be handcuffed while wearing civilian attire...ตลอดจนห้ามมีการใส่กุญแจมือ ขณะที่เขาคงสภาพเป็นพลเมืองอเมริกันอยู่ The Case of Itaewon Homicide (2009)
We'll have to change your attire and you'll need a forged disk.เราต้องให้คุณเปลี่ยนชุด ทำดิสก์ปลอม สมัยนี้ไม่ได้ทำกันง่ายนะ TRON: Legacy (2010)
This attire suits you!แต่งแบบนี้มันเหมาะกับคุณดีนะ Finding Mr. Destiny (2010)
I don't know if I even have business attire.ฉันมีชุดทำงานมั้ยนะ? Oh! My Lady (2010)
To solve the problem of your hunger and attire, I will try hard and work well.แต่เพื่อที่จะหาเลี้ยงเธอ ฉันจะตั้งใจทำงานอย่างดี Episode #1.3 (2010)
What kind of attire is this?นายใส่ชุดอะไรมาเนียะ? Episode #1.13 (2010)
This is all proper work attire. Isn't any of this suitable?นี่เป็นชุดแบบเป็นทางการทั้งหมด มีชุดไหนใช้ได้บ้างมั้ยคะ? Episode #1.13 (2010)
Interesting babysitting attire.น่าสนใจชุดเลี้ยงเด็กม๊ากมากนะ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Yeah. I'm--as you can tell by my casual attire,ใช่ ดูจากการแต่งตัวสบายๆของผมคุณก็รู้ All the Pretty Sources (2011)
Would you tell her that's not appropriate attire for a first day at school.บอกแกทีว่ามันไม่เหมาะกับ ไป ร.ร.วันแรก The Poor Kids Do It Everyday (2011)
Now that I've taken off formal attire, I feel so much more light-hearted.ตอนนี้ข้าถอดชุดทางการออก ข้ารู้สึกกระปรี้กระเปร่า The Princess' Man (2011)
She looks rich, but she lives there? You can't tell about a person only by their attire.ไม่เป็นไรค่ะ หนูดัดแปลงนู่นดัดแปลงนี้ได้ New Tales of the Gisaeng (2011)
The victims were unrelated and authorities believe their only connection was their choice of attire.เหยื่อแต่ละรายทางการเชื่อว่า... ความเกี่ยวพันอย่างเดียว The Green Hornet (2011)
You need beach attire!คุณต้องการชุดสำหรับชายหาด It's Called Improvising, Bitch! (2012)
Well, judging by her attire, or lack of it, she was a stripper.หวังว่าเด็กซ์เตอร์กับฉัน จะถูกหวยจากการตรวจดีเอ็นเอนะ เพราะดูเหมือนว่าเขา จะเช็ดทำความสะอาดรถซะเกลี้ยง Are You...? (2012)
Only that it will require evening attire.บอกได้แค่ว่าคุณต้องใช้ชุดสำหรับงานกลางคืน Lady Killer (2013)
Here you must be in proper attire.ที่นี่คุณต้องแต่งตัวให้เหมาะสม Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I didn't have the proper attire.ผมแต่งตัวไม่เหมาะสม ทางร้านจึงให้ยืมสูท I Heart Huckabees (2004)
Our chief advertiser is Atlantic Attire and we will be featuring the spring collection.ผู้ซื้อโฆษณาหลักของเรา แอตแลนติก แอตไทร์ แล้วเราจะใส่ คอลเล็กชั่นเมษาเข้าไปด้วย Grin and Bear It (2007)
But we have that photo shoot. And the meeting with Atlantic Attire.แล้วไหนจะประชุมกับ แอตแลนติก แอทไทร์ แล้วก็... Grin and Bear It (2007)
Daniel, I called Luke Carnes at Atlantic Attire, told him you'll be attending the meeting without Alexis.แดเนียล ฉันโทรหาลูค คานส์ ที่แอตแลนติก แอทไทร์ บอกเขาแล้วว่า คุณจะเข้าประชุมโดยไม่มีอเล็กซิส Grin and Bear It (2007)
Atlantic Attire 1 0 pages in our January issue at a cut rate.10 หน้าในเล่มเดือนมกรา ในราคาลด ยินดีที่ได้ทำธุรกิจกับคุณ แดเนียล Grin and Bear It (2007)
Atlantic Attire is innocent.ผมไม่แน่ใจว่าเราอยากจะ เกี่ยวข้องกับ Grin and Bear It (2007)
-What? We don't need Atlantic Attire, or their money.เรามีลูกค้าโฆษณาที่ภักดีกับโหมด อีกเป็นโหลๆ Grin and Bear It (2007)
I just heard what happened with Atlantic Attire.นายเป็นน้องชายที่ดีที่สุดในโลกเลย ไม่ๆ ฉัน ไม่ใช่หรอก Grin and Bear It (2007)
They all know about Atlantic Attire pulling out!กำลังคุยกันเรื่องถอนโฆษณาด้วย Grin and Bear It (2007)
Uh, Bold Choice Of Attire, Mrs. Van Der Woodsen,อ๊า... ชุดดูเคร่งขรึมดีฮะ คุณนายแวน เดอ วูดเซน Blair Waldorf Must Pie! (2007)
La luna attira I'uomo...La luna attira I'uomo... Moonstruck (1987)
your support to the Black Knights will end.Nattirlich endet damit auch eure Unterst'Litzung der Schwarzen Ritter.  ()

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาภรณ์[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย
เครื่องนุ่งห่ม[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว, Example: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งกาย[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งตัว[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด, Count unit: ชุด
ทะมัดทะแมง[ADV] safely attired, Syn. รัดกุม, Ant. รุ่มร่าม, Example: เธอนัดเพื่อนไปปีนเขา เธอจึงแต่งตัวทะมัดทะแมง
ทรงเครื่อง[V] be decorated, See also: be adorned, be appareled, be attired, Example: พระพุทธรูปนาคปรกเหล่านี้อาจทรงครองจีวรอย่างธรรมดาหรือทรงเครื่อง, Thai definition: แต่งตัวมีเครื่องประดับ
ชุดลำลอง[N] casual wear, See also: informal attire, Syn. ชุดอยู่บ้าน, Example: เขาอยู่ในชุดลำลองสวมเสื้อยืดแขนยาวมีสีสันกางเกงยีนรองเท้าบูต
การแต่งเนื้อแต่งตัว[N] dressing, See also: attiring, dressing up, Syn. การแต่งตัว, การแต่งกาย, การตบแต่ง, Example: การแต่งเนื้อแต่งตัวในการไปเดินป่าต้องรัดกุม กระฉับกระเฉง, Thai definition: สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
ดึงดูดใจ[v.] (deungdūtjai) EN: appeal ; attract   FR: attirer
ดึงดูดนักลงทุน[v. exp.] (deungdūt naklongthun) EN: attract investors   FR: attirer les investisseurs
ดึงดูดนักท่องเที่ยว[v. exp.] (deungdūt nakthǿngthīo) EN: attract tourists   FR: attirer les touristes
ดูด [v.] (dūt) EN: draw ; attract   FR: attirer
หาเสียง[v.] (hāsīeng) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo   FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
การแต่งเนื้อแต่งตัว[n. exp.] (kān taeng neūa taengtūa) EN: dressing ; attiring ; dressing up   
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
ล่อใจ[v.] (løjai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract   FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
เรียกร้องความสนใจ[v. exp.] (rīekrøng khwām sonjai) EN: get attention   FR: attirer l'attention
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūang) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired   
แต่งกาย[v.] (taengkāi) EN: dress ; put on clothing ; wear clothing ; attire   FR: s'habiller

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTIRE    AH0 T AY1 ER0
ATTIRED    AH0 T AY1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attire    (v) (@1 t ai1 @ r)
attired    (v) (@1 t ai1 @ d)
attires    (v) (@1 t ai1 @ z)
attiring    (v) (@1 t ai1 @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtstracht {f}official attire [Add to Longdo]
Kleidung {f}attire [Add to Longdo]
angetanattired in [Add to Longdo]
kleiden | kleidend | gekleidet | kleidet | kleideteto attire | attiring | attired | attires | attired [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽織袴[はおりはかま, haorihakama] (n) Japanese male formal attire [Add to Longdo]
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P) [Add to Longdo]
僧形[そうぎょう, sougyou] (n) the form of a Buddhist priest; priestly attire [Add to Longdo]
僧体[そうたい, soutai] (n) the form of Buddhist priest; priestly attire [Add to Longdo]
服飾[ふくしょく, fukushoku] (n,adj-no) clothing and accessories; attire; (P) [Add to Longdo]
服装[ふくそう, fukusou] (n) garments; attire; (P) [Add to Longdo]
略礼服[りゃくれいふく, ryakureifuku] (n) semiformal attire; semiformal dress [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戎装[róng zhuāng, ㄖㄨㄥˊ ㄓㄨㄤ, / ] martial attire [Add to Longdo]
盛服[shèng fú, ㄕㄥˋ ㄈㄨˊ, ] splendid attire [Add to Longdo]
盛装[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, / ] splendid clothes; rich attire; one's sunday best [Add to Longdo]
穿着[chuān zhuó, ㄔㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ, 穿 / 穿] dress; to wear; clothes; attire [Add to Longdo]
装束[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, / ] attire; clothing [Add to Longdo]
西装革履[xī zhuāng gé lǚ, ㄒㄧ ㄓㄨㄤ ㄍㄜˊ ㄌㄩˇ, 西 / 西] got up in Western dress; impeccably attired [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top