ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appearances

AH0 P IH1 R AH0 N S AH0 Z   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appearances-, *appearances*, appearance
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appearances, Generalลักษณะทั่วไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It progresses to the third stage, which to all appearances is death, and then comes the last stage...นำไปสู่ขั้นที่สาม ซึ่งดูเหมือนตาย และมาถึงขั้นสุดท้าย... Goodnight, Sweet Grimm (2013)
I said no on-camera appearances for you, but I love this whole bringing the chardonnay thing, super casual, loving.ฉันพูดว่าจะไม่มีกล้องโผล่มา ให้คุณเห็น แต่ฉันชอบ เรื่องทั้งหมดนี้ที่นำ Madness Ends (2013)
By all appearances you're a survivor of stage three endometrial cancer.ผลการตรวจทั้งหมดบอกว่า คุณเป็นผู้รอดชีวิตจาก... มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะที่สาม Upstream Color (2013)
There's a lot more to him than appearances suggest.ถ้าเช่นนั้น... The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Appearances can be deceptive, dear brother!รูปลักษณ์มันหลอกลวงกันได้ น้องชายข้า Another's Sorrow (2012)
Appearances are a big thing in your line of business.ปรากฎว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในสายธุรกิจของคุณ Blood Feud (2012)
You know what they say, Merlin - appearances can be deceiving.เจ้ารู้ไหมว่าเขาพูดกันว่าอะไร เมอร์ลิน? การปรากฎตัวสามารถปิดบังได้ Arthur's Bane: Part Two (2012)
Reese: Appearances can be deceptive.รูปลักษณ์ภายนอก อาจลวงหลอกได้ Blue Code (2012)
Now, unfortunately, I have to keep up appearances at work, but we'll reconvene tomorrow at 8:00 A.M.แย่จัง พอดีว่าฉันคงต้องรีบ ไปทำงานก่อนนะ เดี๋ยวไม่ทัน แต่เราจะมาคุยกันใหม่อีกที พรุ่งนี้ 8 โมงเช้า Pulling Strings (2012)
You know, um, but we should probably still go out to keep appearances up.รู้นะ อืม แต่เราน่าจะออกไปด้วยกัน ปรากฏตัวเรื่อยๆ Father and the Bride (2012)
Yeah, we can keep up appearances for Blair's sake.เราสามารถไปให้ทันตามที่ แบลร์ต้องการนะ Father and the Bride (2012)
But don't let appearances fool you.แต่อย่าให้รูปกายหลอกคุณได้ Sucker Punch (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appearancesAppearances are against her.
appearancesDon't be deceived by appearances.
appearancesDon't judge by appearances.
appearancesFor appearances sake, I did it.
appearancesHe was to all appearances a strong man.
appearancesNo matter how we try, it is impossible to distinguish good people from bad people by outward appearances.
appearancesOne cannot judge people only by their outward appearances.
appearancesShe managed to keep up appearances.
appearancesTo all appearances, he is a man of learning.
appearancesTo all appearances, she is a man of learning.
appearancesTo all appearances, she is healthy.
appearancesTo all appearances, their actions haven't borne fruit.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รักษาเกียรติยศ[v. exp.] (raksā kīattiyot) EN: keep up appearances   

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEARANCES    AH0 P IH1 R AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appearances    (n) ˈəpˈɪəʳrənsɪz (@1 p i@1 r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Der Schein trügt.Appearances are deceiving. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear) [Add to Longdo]
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P) [Add to Longdo]
見た所;見たところ[みたところ, mitatokoro] (n) in appearance; to look at; judging from appearances [Add to Longdo]
見受ける(P);見うける[みうける, miukeru] (v1,vt) to catch sight of; to see; to suppose; to assume from appearances; (P) [Add to Longdo]
上っ面[うわっつら, uwattsura] (n) surface; appearances [Add to Longdo]
上面[うわつら;じょうめん, uwatsura ; joumen] (n) surface; appearances; top; exterior [Add to Longdo]
打席数[だせきすう, dasekisuu] (n) (number of) plate appearances (baseball) [Add to Longdo]
体裁[ていさい(P);たいさい, teisai (P); taisai] (n) (1) (outward) appearance; (2) (proper) format (e.g. of an essay); form; style; (3) appearances; decency; show; display; (4) lip-service; insincere words; glib talk; (P) [Add to Longdo]
体裁上[ていさいじょう, teisaijou] (n) for appearances' sake; for appearance sake [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top