ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antidepressant

AE2 N T IY0 D IH0 P R EH1 S AH0 N T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antidepressant-, *antidepressant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antidepressant[ADJ] ที่ใช้แก้อาการเศร้า
antidepressant[N] ยาต้านอาการเศร้าซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antidepressant; thymoleptic๑. ยาแก้ซึมเศร้า๒. -แก้ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antidepressantsยาแก้อารมณ์เศร้า, ยาต้านเศร้า, ยารักษาโรคซึมเศร้า, สารที่ต่อต้านความซึมเศร้า, ยาต้านซึมเศร้า, แอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านอาการเศร้า, ยารักษาอารมณ์เศร้า, ยาระงับอารมณ์เศร้า, ยาที่ลดอาการซึมเศร้า, ยาต้านความซึมเศร้า, ยาระงับซึมเศร้า [การแพทย์]
Antidepressants, Sedativeยาต้านซึมเศร้าที่มีคุณสมบ้ติทำให้ระงับประสาท [การแพทย์]
Antidepressants, Tricyclicยาสงบประสาทไตรซัยขลิกแอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านซึมเศร้าชนิดไตรไซคลิก, ยาต้านอาการซึมเศร้าจำพวก 3 วง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาแก้เศร้า[N] antidepressant, Example: การรักษาคนไข้โรคจิตบางประเภทอาจจะทำโดยการทำจิตบำบัด พร้อมทั้งใช้ยาสงบประสาท หรือยาแก้เศร้าเท่าที่จำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาแก้เศร้า[n. exp.] (yā kaē sao) EN: antidepressant   FR: antidépresseur [m] ; médicament antidépresseur [m]
ยานอนหลับ[n. exp.] (yā nønlap) EN: sleeping pill ; hypnotics ; hypnotic drug ; sedative ; tranquilizer ; antidepressant   FR: somnifère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIDEPRESSANT    AE2 N T IY0 D IH0 P R EH1 S AH0 N T
ANTIDEPRESSANTS    AE2 N T AY2 D IH0 P R EH1 S AH0 N T S
ANTIDEPRESSANTS    AE2 N T IY2 D IH0 P R EH1 S AH0 N T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗忧郁药[kàng yōu yù yào, ㄎㄤˋ ㄧㄡ ㄩˋ ㄧㄠˋ, / ] antidepressant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
抗うつ;抗鬱[こううつ, kouutsu] (n) antidepressant [Add to Longdo]
抗うつ剤;抗鬱剤[こううつざい, kouutsuzai] (n) antidepressant [Add to Longdo]
三環系抗うつ剤[さんかんけいこううつざい, sankankeikouutsuzai] (n) tricyclic antidepressant [Add to Longdo]
三環系抗うつ薬[さんかんけいこううつやく, sankankeikouutsuyaku] (n) tricyclic antidepressant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antidepressant
   n 1: any of a class of drugs used to treat depression; often
      have undesirable side effects [syn: {antidepressant},
      {antidepressant drug}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top