ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abnehmen

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abnehmen-, *abnehmen*
German-Thai: Longdo Dictionary
abnehmend(adj) ที่กำลังลดลง เช่น die abnehmenede Anzahl von Studenten จำนวนนักศึกษาที่กำลังลดลง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnehmen {n} | Abnehmen und gleich wieder zunehmendieting | yo-yo dieting [Add to Longdo]
abnehmen; entfernen | abnehmend; entfernend | abgenommen; entfernt | er/sie nimmt ab | ich/er/sie nahm ab | er/sie hat/hatte abgenommento take off; to take down; to remove | taking off; taking down; removing | taken off; taken down; removed | he/she takes off | I/he/she took off | he/she has/had taken off [Add to Longdo]
abnehmen; sich vermindern; kleiner werdento decrease [Add to Longdo]
abnehmen | abnehmend | abgenommen | nimmt abto wane | waning | waned | wanes [Add to Longdo]
abnehmen; an Gewicht verlieren | abnehmend | abgenommen | er/sie nimmt ab | ich/er/sie nahm ab | er/sie hat/hatte abgenommento lose weight | losing weight | lost weight | he/she loses weight | I/he/she lost weight | he/she has/had lost weight [Add to Longdo]
abnehmen; abheben (Hörer des Telefons)to lift the receiver; to answer the telephone [Add to Longdo]
abnehmen; abspecken | abnehmend; abspeckend | abgenommen; abgespecktto shed {shed; shed} | sheding | shed [Add to Longdo]
abnehmenddiminuendo [Add to Longdo]
abnehmendslimming [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
減る[へる, heru] abnehmen [Add to Longdo]
[もう, mou] ABNEHMEN, VERFALLEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  abnehmen /apneːmən/
   slim; to decrease; to lose weight; to take down; to take off; to wane; wanes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top