ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-upcoming-

AH1 P K AH2 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: upcoming, *upcoming*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upcoming(adj) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น, See also: ซึ่งกำลังจะมา, Syn. comimg up, impending, prospective, forthcoming

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upcoming(อัพ'คัมมิง) adj. กำลังจะเกิดขึ้น,กำลังจะมา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป The Bodyguard (1992)
They made their choice based on his criminal record to make an assault on the upcoming secret meeting.โดยเลือกจากบันทึกอาชญากรรม ให้เขาโจมตีการประชุมลับที่จะมาถึง Ghost in the Shell (1995)
The big news is: Meryl will leave Truman in an upcoming episode.ไมค์ ข่าวใหญ่ก็คือ เมอรีลจะทิ้งเขาไปในตอนที่จะถึงนี่ The Truman Show (1998)
Competition for the upcoming General Assembly Get a good gradeการแข่งขันสำหรับการประชุมครั้งต่อไป/ และขอให้ได้คะแนนดี Sex Is Zero (2002)
Yes, that player's Lee Jungwoo. An upcoming star in high school baseball!ใช่แล้ว เขาคือ ลี จุงวู ผู้เล่นดาวเด่นในระดับมัธยม My Little Bride (2004)
Everything is so tense in the Palace due to the upcoming marriage of the crown prince.นี่ๆ เธอรู้ไหม? ข่าวใหญ่ในวังเชียวนา.. เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานของเจ้าชายน่ะ Episode #1.1 (2006)
Newspaper reporter and author of the upcoming book "wronged man."นักหนังสือพิมพ์และนักเขียน ซึ่งกำลังจะวางแผงชื่อ'ผิดคน' Out of the Past (2007)
We'll start preparing for the upcoming national K-1 championship.เราจะเตรียมสู้ศึก ชิงแชมป์ K-1 Sex Is Zero 2 (2007)
I'm canceling upcoming appointments.ฉันแค่กำลังยกเลิกนัดต่างๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
At the upcoming season you can't see anywhere else.ของซีซั่นใหม่ ที่คุณจะไม่ได้เห็นที่ไหนมาก่อน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Diaries are forjotting down upcoming schedules.ไดอารี่มีไว้สำหรับบันทึกจดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น Heartbreak Library (2008)
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events listings.อีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค Gamer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upcomingI don't plan to vote at the upcoming election.
upcomingManagement will have all employees vote at the upcoming meeting.
upcomingThe group was planning a bull session to talk about the upcoming party.
upcomingThe pupils are looking forward to the upcoming excursion.
upcomingThe resignations would have little or no effect on upcoming indications.

CMU English Pronouncing Dictionary
UPCOMING AH1 P K AH2 M IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
替わり狂言;替り狂言;替狂言(io)[かわりきょうげん, kawarikyougen] (n) upcoming program; upcoming programme [Add to Longdo]
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upcoming
   adj 1: of the relatively near future; "the approaching
       election"; "this coming Thursday"; "the forthcoming
       holidays"; "the upcoming spring fashions" [syn:
       {approaching}, {coming(a)}, {forthcoming}, {upcoming}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top