ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-tournament-

T UH1 R N AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tournament, *tournament*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tournament(n) การแข่งขัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tournament fishingการแข่งขันจับปลา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The guys got a horseshoe tournament going on.พวกผู้ชายกำลังแข่งขันโยนเกือกม้า Of Mice and Men (1992)
I think there was something about the tournament on the internet.ในอินเตอร์เน็ต คงจะมีเรื่องเกี่ยวกับการแข่งครั้งนี้นะ Street Fighter Alpha (1999)
I hear there's a street fighter tournament being held around here.ได้ยินมาว่าแถวนี้มีการแข่งสตรีทไฟท์เตอร์น่ะค่ะ Street Fighter Alpha (1999)
We need someone from Savannah playin' in our tournament !เราต้องการลูกซาวันน่าห์สักคน เล่นทัวนาเมนต์นี้ The Legend of Bagger Vance (2000)
I heard my dad tell how you won every golf tournament there ever was in the South.พ่อเล่าว่าคุณชนะทางแถบใต้มาหมด The Legend of Bagger Vance (2000)
For an earthquake, you'd have to play many more tournaments at Krewe Island... and do quite well at them.ถ้าจะให้ถึงขนาดนั้น คุณต้องแข่งอีกหลายแม็ทช์เลย The Legend of Bagger Vance (2000)
You heard Adele. Bobby Jones never finished lower than second in any tournament he ever played in.ได้ยินอเดลมั้ย โจนส์ไม่เคยได้ต่ำกว่าที่สอง The Legend of Bagger Vance (2000)
I'd stop the tournament in a flash, if I could.ถ้าฉันยุติการแข่งขันครั้งนี้ได้ ฉันจะทำนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
I guess me and Pinnochio was just gonna try to catch a tournament anyway..., so... maybe I'll see you ...โอเค... Shrek 2 (2004)
There's a shuffleboard tournament On the jewel of the seas -- big stakes.ตอนนี้มีแข่งเกมทอยไม้กัน (shuffleboard) บนเรือจูลเอล ออฟ เดอะ ซี รางวัลใหญ่ด้วยนา Resistance Is Futile (2007)
His men go to tournaments all over the world, searching for the best of the best.คนของเขาไปทัวร์นาเมนต์ ทั่วทุกมุมโลก, ค้นหาสำหรับ ที่ดีที่สุดของที่ดีที่สุด Balls of Fury (2007)
You go to a few tournaments and do your stuff.คุณไปที่การแข่งขันไม่กี่ และทำสิ่งของคุณ Balls of Fury (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tournamentBest of luck in your tournament.
tournamentFor sure, she'll win the championship in the tournament.
tournamentHe carried off the first prize at the chess tournament.
tournamentHe decided to play it safe and pull out of the tournament due to his injured knee.
tournamentHigh school baseball teams competed with one another at the tournament.
tournamentHis leg will prevent him from participating in a tennis tournament.
tournamentI always take my fan with me to sumo tournaments as it gets so hot in the auditorium.
tournamentI teamed up with Brendon for the doubles tournament.
tournamentIt was frustrating, as the manager took his team to a near-miss in the tournament.
tournamentLet me congratulate you on your victory in the tournament.
tournamentOur team won in the intercollegiate tournament.
tournamentPatricia will organize the tournament.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TOURNAMENT T UH1 R N AH0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tournament (n) tˈɔːnəmənt (t oo1 n @ m @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tournament \Tour"na*ment\, n. [OE. turnement, tornement, OF.
   torneiement, tornoiement, F. tournoiement a turning or
   wheeling round. See {Tourney}.]
   1. A mock fight, or warlike game, formerly in great favor, in
    which a number of combatants were engaged, as an
    exhibition of their address and bravery; hence,
    figuratively, a real battle. "In battle and in
    tourneyment." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       With cruel tournament the squadrons join. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: It different from the joust, which was a trial of skill
      between one man and another.
      [1913 Webster]
 
   2. Any contest of skill in which there are many contestents
    for championship; as, a chess tournament.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tournament
   n 1: a sporting competition in which contestants play a series
      of games to decide the winner [syn: {tournament},
      {tourney}]
   2: a series of jousts between knights contesting for a prize

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top