ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-the victim-

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: the victim, *the victim*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, as I understand it, the complainant, a deputy headmaster, alleges that he's been the victim of attempted extortion.ตามที่ฉันเข้าใจ ฝ่ายโจทก์ รองอาจารย์ใหญ่ กล่าวหาว่าเขาเป็นเหยื่อของ ความพยายามขู่กรรโชกทรัพย์ T2 Trainspotting (2017)
I was the victim then!ตอนนั้นฉันก็เป็นเหยื่อเหมือนกัน Elle (2016)
Not with the victim pointing you out in the courtroom.ถ้าเหยื่อชี้ตัวคุณในศาล Wesen Nacht (2015)
You're saying that the killer and the victim are both Weten Ogen?กับเหยื่อเป็นเวเท่น โอเกนเหรอ? Maiden Quest (2015)
M.E. didn't think it had anything to do with anything 'cause the victim wasn't hurt by it, as in knocked over by a feather, but not having spent time in a mental institution, the M.E. does not have the insight that I now have.ฝ่ายชันสูตรคิดว่าไม่มีอะไร ที่จะต้องตรวจสอบ เพราะแค่ขนนก คงตีหัวเหยื่อเราไม่ได้ Maiden Quest (2015)
How many people were here when it happened? Just the victim and Wemlinger as far as I know. Wemlinger called the victim's assistant, Betty Frame.มีคนอยู่กี่คนตอนเกิดเรื่อง? Clear and Wesen Danger (2015)
Someone who had access to the building that the victim was killed in; and Nelson's the only one who didn't show up for work today.คนที่เข้ามาอาคารนี้ได้ จุดฆาตกรรมเหยื่อ และเนลสันเป็นคนคนเดียว ที่ไม่ไปทำงานวันนี้ Blood and Fear (2015)
Something... almost drained the victim of nearly half his blood.อะไรบางอยาง สูบเลือดของเหยื่อไปเกือบครึ่ง Blood and Fear (2015)
- The victim is David Rutenberg, security systems expert, and guess who's on his listผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย และเดาซิใครอยู่ในลิสต์ Family of Rogues (2015)
Your book where the victim taught English.หนังสือนาย ที่เหยื่อใช้สอนภาษาอังกฤษ The Scarecrow (2015)
Mr. Winkler's wounds here are the exact same as the wounds on the victim from this morning.คุณวิงเลอร์มีแผลที่ตรงนี้ ซึ่งเป็นแผลจุดเดียวกันกับเหยื่อเมื่อเช้านี้ Welcome Back, Jim Gordon (2015)
You said they were triggered when you saw the stuff the victim saw, heard or smelled, so I made an appointment with Tatiana's friend Tess.You said they were triggered when you saw the stuff so I made an appointment with Tatiana's friend Tess. Pilot (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
the victimAll the people felt for the victims deeply.
the victimI feel profound sympathy for the victims.
the victimLet us students contribute to the welfare of the victims of the earthquake; even loose change will go a long way.
the victimLet us students contribute to the welfare of the victims of the earthquake; even pin-money will go a long way.
the victimSuicide of a junior high school student who had been the victim of bullying by his classmates.
the victimThe governor decided to provide assistance for the victims.
the victimThe medical supplies were allocated to the victims of the disaster.
the victimThe Red Cross dispensed food and medical supplies to the victims.
the victimThe rescue workers are going to hand out supplies to the victims of the earthquake.
the victimThe victim is thought to have taken a large quantity of poison by mistake.
the victimThe victim of blackmail has been paying hush money for years, but now he realizes it is foolish, and he has decided not to pay a red cent more.
the victimThe victims are entitled to compensation for their injuries.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top