ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-perl-

P ER1 L   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: perl, *perl*
English-Thai: Longdo Dictionary
Perl(n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perlเพิร์ล (ภาษา) ย่อมาจาก practical extraction and reporting langague เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งดู high level language ประกอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Perl (n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
Perl (n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So it's definitely necessary to break out Emacs and modify that Perl script.มันก็เลยจำเป็นต้องแยกโปรแกรม Emacs แล้วก็เปลี่ยนภาษา Perl The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพิร์ล[n. prop.] (Phoēl) EN: Perl   FR: Perl [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERL P ER1 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perlarbeit {f}bead work [Add to Longdo]
Perle {f} (aus Glas, Holz) | Perlen {pl}bead | beads [Add to Longdo]
Perle {f}; Muschelperle {f} | Perlen {pl} | Perlen vor die Säue werfenpearl | pearls | to throw pearls before swine [Add to Longdo]
Perlenfischerei {f}pearl fishery [Add to Longdo]
Perlenkette {f}pearl; necklace; pearl necklet [Add to Longdo]
Perlentaucher {m}pearl diver [Add to Longdo]
Perlgraupen {pl}pearl barley [Add to Longdo]
Perlhuhn {n} [ornith.]guinea fowl; guinea hen [Add to Longdo]
Perlmutt {n}nacre [Add to Longdo]
Perlmuttknopf {m}pearl button; pearly button [Add to Longdo]
Perlwein {m}sparkling wine [Add to Longdo]
Perlweiß {n}pearl powder [Add to Longdo]
perlenartig {adv}pearly [Add to Longdo]
perlendbeady [Add to Longdo]
perlfarben {adj}pearl coloured [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パール[ぱーる, pa-ru] Perl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 Perl
  /perl/, n.
 
   [Practical Extraction and Report Language, a.k.a. Pathologically Eclectic
   Rubbish Lister] An interpreted language developed by Larry Wall, author of
   patch(1) and rn(1)). Superficially resembles {awk}, but is much hairier,
   including many facilities reminiscent of sed(1) and shells and a
   comprehensive Unix system-call interface. Unix sysadmins, who are almost
   always incorrigible hackers, generally consider it one of the {languages of
   choice}, and it is by far the most widely used tool for making ?live? web
   pages via CGI. Perl has been described, in a parody of a famous remark
   about lex(1), as the {Swiss-Army chainsaw} of Unix programming. Though Perl
   is very useful, it would be a stretch to describe it as pretty or
   {elegant}; people who like clean, spare design generally prefer {Python}.
   See also {Camel Book}, {TMTOWTDI}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PERL
     Pathologically Eclectic Rubbish Lister (slang)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PERL
     Practical Extraction and Report Language (PERL)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top