ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mg-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mg, *mg*
English-Thai: Longdo Dictionary
MG(abbrev ) พลตรี, พล.ต., S. Major General,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mg[ABBR] มิลลิกรัม (คำย่อของ milligram)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two mg of oral triazolam... every seven hours induces a safe sleep state and a minimal metabolic rate.ยานอนหลับ 2 มิลลิกรัม... กินทุกเจ็ดชั่วโมงเพื่อให้นอนหลับและลดอัตราการเผาผลาญ Primer (2004)
[An independant agency of a photographer, MG Studio][เป็นเอเจนซี่อิสระสำหรับตากล้อง ชื่อ MG Studio] Heavenly Forest (2006)
Why did MG 3 stop?ทำไม ปืนกล หยุดแล้วล่ะ? The Breath (2009)
So we can see that MA equals MG and what do we know from this?9.8 เมตรต่อวินาทีต่อวินาที เราก็จะได้ว่า "เอ็มเอ" เท่ากับ "เอ็มจี" ทีนี้เราจะได้อะไรละ The Gorilla Experiment (2009)
I want your MG smack up on the wire, but preset placements so you can move back.คอยยิงตามแนวลวดหนามนะ.. แล้วรักษาตำแหน่งเอาไว้.. เผื่อต้องกลับมาประจำการ Basilone (2010)
Another mg of epi. Chase it with lido.ให้อิพินิพรีนอีกมิลลิกรัม\ ตามด้วยไลโด Us or Them (2011)
Collectors call that model right there the most desirable mg ever made.นักสะสมคลั่งรุ่นนี้มาก นั่นไง รุ่นที่เป็นที่ต้องการที่สุดของ MG ตั้งแต่ที่เคยผลิตมา Lonelyhearts (2011)
- Give him the 20 mg antiversive and 10 mg of morphine- ให้ยาฆ่าเชื้อ 20 มก. และให้มอร์ฟีน 10 มก. The Collection (2012)
The Roewe 350 is particularly important, because it will eventually become an MG in Britain, the MG 5.โรวี 350 เป็นรถที่น่าสนใจ เพราะมันจะกลายเป็น รถเอ็มจีอังกฤษ เอ็มจี5 Episode #18.2 (2012)
20 mg of GTN.ขอจีทีเอ็น 20 มก. Elle (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mg (n) mˈɪlɪgræmz (m i1 l i g r a m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mgnetisch {adv}magneticly [Add to Longdo]
MG : MaschinengewehrMG : machine gun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mg
   n 1: one thousandth (1/1,000) gram [syn: {milligram}, {mg}]
   2: a light silver-white ductile bivalent metallic element; in
     pure form it burns with brilliant white flame; occurs
     naturally only in combination (as in magnesite and dolomite
     and carnallite and spinel and olivine) [syn: {magnesium},
     {Mg}, {atomic number 12}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top