ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-knock about-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: knock about, *knock about*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knock about(phrv) เตะสะเปะสะปะ, See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง, Syn. kick about, knock around
knock about(phrv) มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีชีวิตอยู่, Syn. kick about
knock about(phrv) ปล่อยทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่สนใจ, Syn. kick about, leave about
knock about(phrv) ปฏิบัติกับ (คนหรือสิ่งของ) อย่างหยาบคาย, See also: ทำลาย, Syn. bash about, kick about
knock about(phrv) เดินทางไปตามที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about(phrv) เห็นอยู่กับ...ในที่สาธารณะ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about(phrv) เล่นหรือใช้เพื่อความบันเทิง (คำไม่เป็นทางการ)
knock about(phrv) ไม่ได้รับความสนใจ, Syn. kick about, knock around
knock about(phrv) วางทิ้งไว้บริเวณ (คำไม่เป็นทางการ), See also: วางไว้แถวๆ, Syn. kick about, lie about
knock about(phrv) เดินทางไปยังส่วนต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. bang around, hang about, kick about

Japanese-English: EDICT Dictionary
痛め付ける;痛めつける[いためつける, itametsukeru] (v1,vt) to rebuke; to taunt; to give a good shaking; to knock about; to torment; to punish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knock about
   v 1: strike against forcefully; "Winds buffeted the tent" [syn:
      {buffet}, {knock about}, {batter}]
   2: be around; be alive or active; "Does the old man still kick
     around?" [syn: {kick around}, {knock about}, {kick about}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top