ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-i-deas-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i-deas, *i-deas*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
I-DEASไอ-เดียส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, the duali-Dean of man.คณบดีสองร่างมาแล้ว Virtual Systems Analysis (2012)
I got us a deal on a bunch of baloney.Ich hab einen Salami-Dealer am Rohr. Stitch! The Movie (2003)
I was there to put the finishing touches To an oil deal.Ich war da um einen ÖI-Deal unter Dach und Fach zu bringen. Pilot (2009)
After I pissed on the Miami deal, crashed the Ferrari, did two stints in rehab.Nachdem ich den Miami-Deal verkackt habe, den Ferrari zu Schrott gefahren und schon zweimal in der Reha war. Pocket Listing (2015)
How's the deal going with the Shanghai group?Was macht der Shanghai-Deal? Pocket Listing (2015)
Thank you for not taking that FBI deal.Danke, dass du den FBI-Deal abgelehnt hast. Coffee, Black (2017)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idea \I*de"a\, n.; pl. {Ideas}. [L. idea, Gr. ?, fr. ? to see;
   akin to E. wit: cf. F. id['e]e. See {Wit}.]
   1. The transcript, image, or picture of a visible object,
    that is formed by the mind; also, a similar image of any
    object whatever, whether sensible or spiritual.
    [1913 Webster]
 
       Her sweet idea wandered through his thoughts.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       Being the right idea of your father
       Both in your form and nobleness of mind. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This representation or likeness of the object being
       transmitted from thence [the senses] to the
       imagination, and lodged there for the view and
       observation of the pure intellect, is aptly and
       properly called its idea.       --P. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. A general notion, or a conception formed by
    generalization.
    [1913 Webster]
 
       Alice had not the slightest idea what latitude was.
                          --L. Caroll.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: Any object apprehended, conceived, or thought of,
    by the mind; a notion, conception, or thought; the real
    object that is conceived or thought of.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever the mind perceives in itself, or as the
       immediate object of perception, thought, or
       undersanding, that I call idea.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A belief, option, or doctrine; a characteristic or
    controlling principle; as, an essential idea; the idea of
    development.
    [1913 Webster]
 
       That fellow seems to me to possess but one idea, and
       that is a wrong one.         --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       What is now "idea" for us? How infinite the fall of
       this word, since the time where Milton sang of the
       Creator contemplating his newly-created world, 
       "how it showed . . .
       Answering his great idea," 
       to its present use, when this person "has an idea
       that the train has started," and the other "had no
       idea that the dinner would be so bad!" --Trench.
    [1913 Webster]
 
   5. A plan or purpose of action; intention; design.
    [1913 Webster]
 
       I shortly afterwards set off for that capital, with
       an idea of undertaking while there the translation
       of the work.             --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   6. A rational conception; the complete conception of an
    object when thought of in all its essential elements or
    constituents; the necessary metaphysical or constituent
    attributes and relations, when conceived in the abstract.
    [1913 Webster]
 
   7. A fiction object or picture created by the imagination;
    the same when proposed as a pattern to be copied, or a
    standard to be reached; one of the archetypes or patterns
    of created things, conceived by the Platonists to have
    excited objectively from eternity in the mind of the
    Deity.
    [1913 Webster]
 
       Thence to behold this new-created world,
       The addition of his empire, how it showed
       In prospect from his throne, how good, how fair,
       Answering his great idea.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: "In England, Locke may be said to have been the first
      who naturalized the term in its Cartesian universality.
      When, in common language, employed by Milton and
      Dryden, after Descartes, as before him by Sidney,
      Spenser, Shakespeare, Hooker, etc., the meaning is
      Platonic." --Sir W. Hamilton.
      [1913 Webster]
 
   {Abstract idea}, {Association of ideas}, etc. See under
    {Abstract}, {Association}, etc.
 
   Syn: Notion; conception; thought; sentiment; fancy; image;
     perception; impression; opinion; belief; observation;
     judgment; consideration; view; design; intention;
     purpose; plan; model; pattern.
 
   Usage: There is scarcely any other word which is subjected to
      such abusive treatment as is the word idea, in the
      very general and indiscriminative way in which it is
      employed, as it is used variously to signify almost
      any act, state, or content of thought.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top