ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hew out-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hew out, *hew out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hew out(phrv) ฟัน (มักใช้กับขวาน), See also: ตัด, สับ, Syn. carve out, hack out
chew out(phrv) ด่าว่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดุด่า, ว่ากล่าว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or since you lied, maybe I'll just compel your brother to chew out his own tongue.หรือตั้งแต่ที่นายโกหก/nฉันอาจสะกดพี่ชายนาย ให้เคี้ยวลิ้นของตัวเองซะ The Murder of One (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดถนน(v) break (/blaze) a trail, See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path, Syn. สร้างถนน, ทำถนน, Example: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตทุรกันดารต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยตัดถนนเข้าไปเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ตัดทาง(v) break (/blaze) a trail, See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path, Syn. ตัดถนน, สร้างถนน, ทำถนน, ทำทาง, Example: กำนันขอแรงชาวบ้านช่วยกันตัดทางเข้าวัด, Thai Definition: ทำให้มีทาง

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭骂[chòu mà, ㄔㄡˋ ㄇㄚˋ, / ] tongue-lashing, chew out #46,578 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp, v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hew out
      v 1: make or shape as with an axe; "hew out a path in the rock"
           [syn: {hew}, {hew out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top