ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-guano-

G W AA1 N OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: guano, *guano*
Possible hiragana form: ぐあの
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guano(n) ของเสียที่นกขับถ่ายออกมา (ใช้เป็นปุ๋ยให้พืชพันธุ์)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guanoปุ๋ยขี้นก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guano bowls.ถ้วยกัวโน Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
We're gonna end up going guano eventually, เราต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ Sam, Interrupted (2010)
He's kind of been sitting, waiting to see if he goes guano again.เขาทำแค่ นั่งเฉยๆ แล้วรอดูเค้ากลายเป็นปุ๋ยอีกครั้ง Season Seven, Time for a Wedding! (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้นก[khīnok] (n) EN: guano  FR: guano [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GUANO G W AA1 N OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guano (n) gwˈaːnou (g w aa1 n ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Guanotölpel { m } [ ornith. ]Peruvian Booby [Add to Longdo]
Guanoscharbe { f } [ ornith. ]Guanay Cormorant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グアノ[guano] (n) guano [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guano \Gua"no\, n.; pl. {Guanos}. [Sp. guano, fr. Peruv. huanu
   dung.]
   A substance found in great abundance on some coasts or
   islands frequented by sea fowls, and composed chiefly of
   their excrement. It is rich in phosphates and ammonia, and is
   used as a powerful fertilizer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guano
   n 1: the excrement of sea birds; used as fertilizer

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top