ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-fantabulous-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fantabulous, *fantabulous*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
fantabulous(adj) marvelously good

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, uh, do you have any fantabulous Thanksgiving plans?งั้นเอ่อ คุณมีแผนอะไรวิเศษๆสำหรับวันขอบคุณพระเจ้ารึยัง Thanksgiving (2012)
So, uh, do you have any fantabulous Thanksgiving plans?งั้นเอ่อ คุณมีแผนอะไรวิเศษๆสำหรับวันขอบคุณพระเจ้ารึยัง Thanksgiving (2012)
The new book is absolutely fantabulous, my friend.หนังสือเล่มใหม่นี่สุดยอดแท้ๆเลยเพื่อน
Fuzzy Fantabulous, Joe Grande, Luscious Liz, up in here... but you know what?Fuzzy Fantabulous, Joe Grande, Luscious Liz sind hier oben, aber wisst ihr was? Date Night (2004)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fantabulous
   adj 1: very good;of the highest quality; "made an excellent
       speech"; "the school has excellent teachers"; "a first-
       class mind" [syn: {excellent}, {first-class},
       {fantabulous}, {splendid}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top