ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-coinage-

K OY1 N IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coinage, *coinage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coinage(n) การบัญญัติศัพท์, See also: การคิดคำขึ้นใหม่, การสร้างคำ, Syn. neologism
coinage(n) การผลิตเหรียญ, Syn. coining, minting, coins
coinage(n) เงินเหรียญ, Syn. currency, coins
coinage(n) ระบบเงินเหรียญ, See also: ระบบเหรียญกษาปณ์, Syn. currency, coins
coinage(n) ศัพท์ใหม่, See also: คำที่คิดค้นขึ้นเอง, คำที่สร้างขึ้นเอง, Syn. neologism

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coinageการผลิตเหรียญกระษาปณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coinageเหรียญกระษาปณ์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระษาปณ์(n) coinage, See also: coin, Syn. กษาปณ์, Ant. กษาปน์, Thai Definition: เงินตราที่ทำด้วยโลหะ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COINAGE K OY1 N IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coinage (n) kˈɔɪnɪʤ (k oi1 n i jh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coinage \Coin"age\, n. [From {Coin}, v. t., cf. {Cuinage}.]
   1. The act or process of converting metal into money.
    [1913 Webster]
 
       The care of the coinage was committed to the
       inferior magistrates.         --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Coins; the aggregate coin of a time or place.
    [1913 Webster]
 
   3. The cost or expense of coining money.
    [1913 Webster]
 
   4. The act or process of fabricating or inventing; formation;
    fabrication; that which is fabricated or forged.
    "Unnecessary coinage . . . of words." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       This is the very coinage of your brain. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coinage
   n 1: coins collectively [syn: {coinage}, {mintage}, {specie},
      {metal money}]
   2: a newly invented word or phrase [syn: {neologism}, {neology},
     {coinage}]
   3: the act of inventing a word or phrase [syn: {neologism},
     {neology}, {coinage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top