ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-at that time-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: at that time, *at that time*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At that time a whole German division was taken prisoner.ในขณะนั้นฝ่ายเยอรมันทั้งหมด ถูกจับเข้าคุก Idemo dalje (1982)
At that time many families were broken up, many a grandma separated from her grandchildren.ในเวลานั้นหลายครอบครัวถูกทำลาย, หลายคนยายแยกจากหลานของเธอ Idemo dalje (1982)
At that time he called theที่เขาเรียกกันว่า Sex Is Zero (2002)
Well I knew at that time I had been in the business.ตอนนั้นผมทำธุรกิจมานานแล้ว The Corporation (2003)
At that time I thought Min-hyuk oppa was the one who took care of me.ในตอนนั้น ฉันคิดว่ารุ่นพี่มินฮุก คือคนที่จะดูแลฉัน Full House (2004)
I was 12 at that time and...ตอนนั้นฉันอายุ 12 ปี และ... Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
At that time I cried every dayตอนนั้น ข้าร้องไห้ทุกวัน Fearless (2006)
I thought about it, but I can't remember anything at that time the last few days.I thought about it, but I can't remember anything at that time the last few days. Apt. (2006)
At that time he didn't want to fight.ในเวลานั้นเขาไม่ต้องการสู้ Gangster High (2006)
Whatever I did at that time I thought it was right.ตอนนั้นฉันคิดว่าทำถูก Heyy Babyy (2007)
At that time I had to start walking away, slowly, to go back to the world in which he was already gone.ในเวลานั้นถึงเวลาที่ฉันต้องเตรียมเดินทาง ฉันก้าวออกไปอย่างช้าๆ, เพื่อที่จะกลับไปยังโลก ซึ่งเค้าได้ตายจากไปแล้ว. Cyborg Girl (2008)
Not on this stretch. Not at that time of day, at least.ก็ไม่ค่อยเยอะครับ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในช่วงเวลานั้นของวัน Roadkill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at that timeA good idea occurred to me at that time.
at that timeAt that time I had a poor income and couldn't live on it.
at that timeAt that time I really understood that gorillas have feelings.
at that timeAt that time I was in Canada.
at that timeAt that time I was still awake.
at that timeAt that time Mexico was not yet independent of Spain.
at that timeAt that time Nato bombed the bases of Bosnian-Serbs.
at that timeAt that time she was a student at Yale.
at that timeAt that time she was bathing in the sun.
at that timeAt that time she was engaged in operating a tractor.
at that timeAt that time she was engaged in some sort of work.
at that timeAt that time the snow plow was certainly our hero.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครานั้น(n) at that time, See also: at that moment, Syn. เมื่อนั้น, ครั้งนั้น, Example: ครานั้น บุคคลที่เคารพนับถือท่านหนึ่งชักชวนให้ไปร่วมขบวนผ้าป่าของท่าน
ในเวลานั้น(n) at that time, Syn. ณ เวลานั้น, Ant. ในเวลานี้, Example: ความสำเร็จของการปฏิวัติในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ส่วนสำคัญมาจากการวางแผนอันรอบคอบ ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นคณะราษฎรแทบจะไม่มีกำลังในมือ
ในขณะนั้น(adv) at that time, See also: then, Syn. ในตอนนั้น, ในเวลานั้น, Example: การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสวีเดนคือการลงมือแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเพราะในขณะนั้นหนี้สูญของธนาคารทั้งระบบอยู่ที่ 7% ของสินเชื่อทั้งหมด
ตอนนั้น(adv) at that time, See also: then, by then, in those days, during those days, Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น, Example: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม, Thai Definition: ณ เวลานั้น
ตอนนั้น(adv) at that time, See also: then, by then, in those days, during those days, Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น, Example: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม, Thai Definition: ณ เวลานั้น
ครั้งนั้น(adv) at that time, Syn. คราวนั้น, ตอนนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งนั้นเธอทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ผมจึงให้อภัยเธอ, Thai Definition: ณ เวลานั้น
ขณะนั้น(adv) at that time, See also: at that moment, Syn. ในเวลานั้น, ในตอนนั้น, Example: ผลงานของศิลปินที่เกิดความรู้สึกรักประเทศชาติในยามสงครามสะท้อนภาวะจิตใจขณะนั้นออกมาเป็นงานชุดโลก, Thai Definition: ณ เวลานั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขณะนั้น[khana nan] (adv) EN: at that time ; at that moment ; then  FR: à ce moment (là) ; à cette époque (là) ; alors
ครั้งนั้น[khrang nan] (n, exp) EN: on that occasion ; at that time ; then  FR: cette fois-là
ในขณะนั้น[nai khana nan] (adv) EN: at that time  FR: alors
ในเวลานั้น[nai wēlā nan] (n, exp) EN: at that time
เวลานั้น[wēlā nan] (n, exp) EN: at that time  FR: à ce moment ; à ce moment-là

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当初[dāng chū, ㄉㄤ ㄔㄨ, / ] at that time; originally, #2,856 [Add to Longdo]
那时侯[nà shí hòu, ㄋㄚˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] at that time [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
折から[おりから, orikara] TH: ในตอนนั้น  EN: at that time

Japanese-English: EDICT Dictionary
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then [Add to Longdo]
その時[そのとき, sonotoki] (exp) at that time; at that moment; then; on that occasion [Add to Longdo]
その折り;其の折[そのおり, sonoori] (n-t,n-adv) on that occasion; at that time [Add to Longdo]
その節;其の節[そのせつ, sonosetsu] (n-adv) at that time; that time [Add to Longdo]
[じゃく, jaku] (n) (1) (entering into) nirvana; (n-suf) (2) used after a date to indicate the death of a monk at that time; (adj-t,adv-to) (3) silent; tranquil [Add to Longdo]
折から(P);折りから;折柄;折り柄[おりから(P);おりがら(折柄;折り柄), orikara (P); origara ( ori gara ; ori gara )] (exp,n-t) (1) just then; at that time; right then; at that moment; (2) appropriate moment; (P) [Add to Longdo]
当時[とうじ, touji] (n-adv,n-t) at that time; in those days; (P) [Add to Longdo]
当年[とうねん, tounen] (n-adv,n-t) the present year; at that time [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top